Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 3:09:42 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC
Vấn đề 4: Xác định quãng đường đi được trong dao động điều hòa
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI 4. XÁC ĐỊNH QUÃNG ĐƯỜNG VẬT ĐI ĐƯỢC TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Câu 1.Con lắc lò xo treo thẳng đứng, gồm lò xo độ cứng k=100(N/m) và vật nặng khối lượng m=100(g). Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới làm lò xo giãn 3(cm), rồi truyền cho nó vận tốc . Trong khoảng thời gian  chu kỳ quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là

A. 4,00(cm)                                B. 8,00(cm)                         C. 2,54(cm)                             D. 5,46(cm)

Câu 2.Vật dao động điều hoà với phương trình . Sau khoảng thời gian t=1/30s vật đi được quãng đường 9cm. Tần số góc của vật là


Câu 3. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong  đầu tiên là:

A. 6cm.                                         B. 24cm.                            C. 9cm.                                  D. 12cm.

Câu 4. Một vật DĐĐH với li độ . Trong 9/2s đầu tiên, vật đi được quãng đường là

A. 9 cm                                         B. 18 cm                            C. 27cm                                  D. 36cm

Câu 5. Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang với li độ . Quãng đường quả cầu đi được trong 2,5s đầu tiên là

A. 20cm                                        B. 30cm                                C. 40cm                                            D. 50cm

Câu 6. Một vật DĐĐH với vận tốc . Trong 1,5s đầu tiên, vật đi được quãng đường là

A. 3 cm                                          B. 6 cm                                C. 9cm                                  D. 12cm

Câu 7. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương trình cm. Quảng đường vật đi được sau t=0,45s là :

A. 64cm                                         B. 72cm                               C. 0cm                                   D. 8cm

Câu 8: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 10π (s) đầu tiên là:

A. 9m.                                          B. 24m.                                  C. 6m.                                 D. 1m.

Câu 9. Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân bằng O với biên độ A và chu kỳ T. Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn nhất mà vật có thể đi được là


Câu 10:Một vật dao động điều hoà theo phương trình  (t đo bằng giây). Quãng  đường vật đi được sau thời gian t = 2,5 s kể từ lúc bắt đầu dao động là:

A. 7,9 cm                                          B. 22,5 cm                               C. 7,5 cm                              D. 12,5 cm

Câu 11: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục 0x (0 là vị trí cân bằng) có phương trình dao động  (cm) (t tính bằng giây) thì đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm 3 s là

A. 24 cm.                                           B. 54 cm.                                C. 36 cm.                               D. 12 cm.

Câu 12:Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình . Trong 1,125 s đầu tiên vật đã đi được một quãng đường là:

A. 32 cm.                                            B. 36 cm                                  C. 48 cm                               D. 24 cm

Câu 13: Một con lắc lò xo dao động với phương trình:  (t đo bằng giây). Quãng đường vật đi được trong thời gian 2,875 (s) kể từ lúc t = 0 là:

A. 16 cm                                              B. 32 cm                                   C. 64 cm                             D. 92 cm

Câu 14: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox (O là vị trí cân bằng) có phương trình:  cm(t đo bằng giây). Xác định quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 1 (s) đến thời điểm t = 13/6 (s)

A. 32,5 cm                                            B. 5 cm                                     C. 22,5 cm                         D. 17,5 cm 

Câu 15: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình:  cm (t đo bằng giây). Quãng đường vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = 8/3 (s) là

A. 134,5 cm                               B. 126 cm                                  C. 69 cm                            D. 21 cm

Câu 16. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình:  cm. Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 2 (s) đến thời điểm t2 = 29/6 (s) là:

A. 25 cm                                     B. 35 cm                                    C. 27,5 cm                          D. 45 cm

Câu 17. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình: . Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 = 2,16 (s) đến thời điểm t2 = 3,56 (s) là:

A. 56 cm                                            B. 98 cm                              C. 49 cm                             D. 112 cm

Câu 18. Vật dao động điều hòa theo phương trình:  và gia tốc cực đại . Trong thời gian một chu kỳ dao động, vật đi được quãng đường là:

A. 20cm;                                                B. 16cm;                           C. 12cm;                          D. 8cm.

Câu 19. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 6cm và chu kì 1s. Tại t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục toạ độ. Tổng quãng đường đi được của vật trong khoảng thời gian 2,375s kể từ thời điểm được chọn làm gốc là:

A. 48cm                                                  B. 50cm                              C. 55,76cm                       D. 42cm

Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.