Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/28/2020 12:15:26 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Viết biểu thức của 1, 2 phần tử trong mạch 3 phần tử mắc nối tiếp
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

VIẾT BIỂU THỨC U, I

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Sử dụng công thức để viết biểu thức.

- Sử dụng số phức và máy tính.

- Viết biểu thức cho một phần tử.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với hơn 10 bài tập bao gồm các câu hỏi lý thuyết và các câu bài tập tự luận về viết phương trình cho biểu thức u; I được trích từ các đề kiểm tra, đề thi của các trường và sách vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Viết biểu thức u, i.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được các phương pháp viết biểu thức u; i. Những kiến thức này sẽ có trong chương trình ôn thi và luyện thi đại học, tốt nghiệp và trong các đề thi, đề kiểm tra. Đây là dạng toán cơ bản của mạch điện xoay chiều.


VIẾT BIỂU THỨC u , I

1. Cách 1 :

a. Nếu cho i = I0cos(ωt+φi) thì  u = U0cos(ωt+φu)
b. Nếu cho u = U0cos(ωt+φu) thì i = I0cos(ωt+φi)
Trong đó : 
j = φ- φi   với  tan
2. Cách 2 : dùng máy tính ( số phức):
- Chỉnh máy tính về chế độ số phức (CMPLX) bng ch n[Mode] [2]
- Bấm dạng của số phức
Ví dụ : u=2cos(2t+10)   thì hiện thị : 2Ð10, cách bấm : 2 shift (-) 10
           10i  cách bấm :  10ENG
     
Trong đó : u =i.Z
3. Cho biểu thức của 1 phần tử , yếu cầu viết biểu thức của mạch hoặc của các phầntử còn lại. ( làm tương tự)


Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một cuộn dây có điện trở thuần 5W và độ tự cảm L =35/p.10-2 (H) mắc nối tiếp với điện trở thuần R =30W. Hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch là: u = 70Ö2cos100pt (V). viết biểu thức i.

2. Một mạch điện R,  C nối tiếp Hiệu điện thế hai đầu mạch u = 100Ö2cos100pt (V), R =100W, C =100/p (mF). Viết biểu thức i.

3. Một mạch điện R,  C, L thuần cảm mắc  nối tiếp Hiệu điện thế hai đầu mạch i =2Ö2cos100pt (A), R =100W, C =100/p (mF), L = 2/p (H). Viết biểu thức u và uL ?

4. Một đoạn mạch gồm tụ C =10-4/p (F) và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =2/p (H) mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn dây là uL =100Ö2cos(100pt + p/3) (V). Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu tụ có biểu thức như thế nào?

5. Một đoạn mạch gồm tụ C =10-4/p (F) và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =2/p (H) và điện R= 100W mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn dây là uL =100Ö2cos(100pt + 2p/3) (V). Điện áp tức thời ở hai đầu mạch điện có dạng như thế nào?

6. Một mạch điện R, L, nối tiếp ( cuộn dây không thuần cảm). Hiệu điện thế hai đầu mạch u =100Ö2cos100pt  (V), R =10W, L =0,3/p (H), r =30W. Viết biểu thức giữa 2 đầu cuộn dây

7. Một đoạn mạch gồm tụ C =10-4/p (F) và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =2/p (H)  và điện R= 100W mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn dây là uC =100Ö2cos(100pt -p/3) (V). Điện áp tức thời ở hai đầu mạch điện RL có dạng như thế nào?

8. Nếu đặt vào hai đầu một mạch điện chứa một điện trở thuần và một cuộn cảm thuần
mắc nối tiếp một điện áp
xoay chiều có biểu thức u = 100Ö2 cos(wt + p/4) (V),thì khi đó điện áp hai đầu điện trở thuần có biểu thức uR =100cos(wt) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần sẽ có dạng ?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

1. Một mạch điện R,  C, L thuần cảm mắc  nối tiếp Hiệu điện thế hai đầu mạch i =2Ö2cos100pt (A), R =100W, C =50/p (mF), L =1/p (H). Viết biểu thức u và uL ?

2. Một đoạn mạch gồm tụ C =10-4/p (F)  và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 3/p (H) mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn dây là uL =100Ö2cos(100pt +p/3) V. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu tụ có biểu thức như thế nào?

3. Một đoạn mạch gồm tụ C =10-4/p (F) và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2/p (H) và điện R= 100W  mắc nối tiếp. Hiệu điện thế giữa 2 đầu cuộn dây là uL =100Ö2cos(100pt +2p/3). Điện áp tức thời ở hai đầu mạch điện có dạng như thế nào?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: