Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/20/2019 6:48:00 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 5. Đại cương về kim loại
Bài 01. Vị trí của KL trong BTH và cấu tạo của KL
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

Chương V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI
Bài 1: VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
BÀI TẬP CƠ BẢN

 Kiến thức cần nhớ:

 A. Trong 110 nguyên tố hóa học đã biết có đến 90 nguyên tố là kim loại:

          - Nhóm IA ( kim loại kiềm, ngoại trừ hidro).

          - Nhóm IIA : kim loại kiềm thổ.

          - Nhóm IIIA (trừ Bo).

          - Một phần của nhóm IVA, VA, VIA.

          - Các nhóm B Từ IB đến VIIIB.

          - Họ lantan và họ actini.


Bài 1: VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ

CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI BÀI TẬP CƠ BẢN

 

I. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn – Cấu tạo của kim loại.

Kiến thức cần nhớ:

 A. Trong 110 nguyên tố hóa học đã biết có đến 90 nguyên tố là kim loại:

          - Nhóm IA ( kim loại kiềm, ngoại trừ hidro).

          - Nhóm IIA : kim loại kiềm thổ.

          - Nhóm IIIA (trừ Bo).

          - Một phần của nhóm IVA, VA, VIA.

          - Các nhóm B Từ IB đến VIIIB.

          - Họ lantan và họ actini.

  B.  Nguyên tử của hấu hết kim loại đều có số electron ở lớp vỏ nguyên tử ngoải cùng chứa từ 1, 2,đến 3 electron được gọi là những electron tự do.

 C. Cấu tạo tinh thể:

      - Mạng tinh thể lục phương : Nguyên tử và cation kim loại chiếm 74% thể tích , 26% còn lại là trống

      - Mạng tinh thể lập phương tâm điện : Các nguyên tử ion kim loại nằm trên các đỉnh và tâm của mặt bên, phí trong hình lập phương trống rỗng.. Nguyên tử và ion kim loại chiếm 74% phần trống chiếm 26%

      - Mạng tinh thể lập phương tâm khối : Các nguyên tử và cation kim loại nằm ở các đỉnh của hình vuông và tâm của khối lập phương. Nguyên tử và cation kim loại chiếm 68%, phần trống chiêm 32%.

 D. Liên kết kim loại: Liên kết kim loại được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các cation kim loại tích điện đương và khối electron tự do được góp chung tích điện âm.


Bài tập 1

Câu 1. Mạng tinh thể kim loại gồm có:
            
A.            Nguyên tử, ion kim loại và các electron độc thân.
            
B.            Nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.
            C.            Nguyên tử kim loại và các electron độc thân.
            
D.            Ion kim loại và các electron độc thân.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất trong tất cả kim loại :
       A. Bạc.                             B. Vàng.                      C.  Nhôm.                          D. Đồng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Kim loại nào sau đây dễ dác mỏng nhất (tính dẻo tốt nhất)
    
     A. Bạc.                             B. Đồng.                                C. Vàng.                           D. Nhôm.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong các kim loại.
           A. Crom.                            B. Vonfram.                         C. Sắt.                         D. Đồng. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Hai kim loại mềm nhất và cố độ nóng chảy cao nhất theo thứ tự là:
        A.
Liti và Fe.                  B. K  và vonfram.                     C . Cs và Cr.                 D. Na và Au.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Cho cấu hình electron  1s2 2s2 2p6. Dãy nào sau đây gồm các nguyên tử và ion có cấu hình electron như trên:
        
A. K+, Cl ,Ar.              B. L+ Be, Ne.                   C. Na+, Cl-, Ar.                    D. Na+, F-, Ne.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Cation R+ có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử R là :
   
      A. F.                             B. NA.                                C. K.                                  D. Cl.  


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.