Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/28/2020 11:48:35 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC
Vấn đề 5: Vận tốc trung bình và tốc độ trung bình
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI 5. VẬN TỐC TRUNG BÌNH VÀ TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH

Câu 1. Một chất điểm đang dao động với phương trình: . Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động

A.1,2m/s                                 B. 2m/s                              C. 0m/s                                D. 2m/s

Câu 2. Một vật dao động điều hoà theo phương trình . Vận tốc trung bình của vật khi đi từ VTCB đến vị trí có li độ 3cm là

A.3,2m/s                                  B.1,8m/s                         C.3,6m/s                            D.2,4m/s

Câu 3. Một vật dao động điều hoà theo phương trình   . Tốc độ trung bình của vật sau khoảng thời gian  kể từ khi bắt đầu dao động là:

A. 52.27cm/s                            B. 50,71cm/s                    C. 50.28cm/s                         D. 54.31cm/s.

Câu 4. Một vật dao động điều hoà giữa hai điểm M,N cách nhau 10cm.Mỗi giây vật thực hiện được 2 dao động toàn phần .Độ lớn của vận tốc lúc vật đi qua trung điểm của MN là:

A. 125,6cm/s                             B. 15,7cm/s                      C. 5cm/s                           D. 62,8cm/s

Câu 5. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí , chất điểm có tốc độ trung bình là


Câu 6. Một chất điểm dao động điều hoà doc theo trục Ox. Phương trình dao động là:. Quãng đường, tốc độ trung bình vật đi trong khoảng thời gian tù t1 = 1s đến t2 = 2,5s là

A. 60 cm; 40 cm/s.                                                                 B.  40cm; 40cm/s.

C. 30 cm; 90cm/s.                                                                 D. 50 cm; 90cm/s.

Câu 7. Chọn gốc toạ độ taị VTCB của vật dao động điều hoà theo phương trình: .Tốc độ trung bình trong khoảng thời gian t1 = 0,5 s đến thời điểm t2 = 6 s là :

A. 34,8 cm/s.                                  B. 38,4 m/s.                      C. 33,8 cm/s.                       D.38,8 cm/s.

Câu 8. Một chất điểm M dao động điều hòa theo phương trình: . Tìm tốc độ trung bình của M trong 1 chu kỳ dao động

A. 50m/s                                        B. 50cm/s                        C. 5m/s                            D. 5cm/s

Câu 9. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình . Tốc độ trung bình của vật trong 1/2 chu kì đầu là


Câu 10. Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy . Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là       

A. 20 cm/s                                     B. 10 cm/s                        C. 0.                                   D. 15 cm/s.

Câu 11. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng là

A. 26,12 cm/s.                                  B. 21,96 cm/s.                  C.7,32 cm/s.                  D.14,64 cm/s.

Câu 12. Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2, quả nặng ở phía dưới điểm treo. Khi quả nặng ở vị trí cân bằng, thì lò xo dãn 4cm. Khi cho nó dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 5cm, thì tốc độ trung bình của con lắc trong 1 chu kì là: 

A. 50,33cm/s                                    B. 25,16cm/s                      C. 12,58cm/s                  D. 3,16m/s

Câu 13. Một vật dao động điều hòa giữa 2 vị trí biên cách nhau 6 cm. trong khoảng thời gian 6s, vật  thực hiện được 8 dao động toàn phần. Tính vận tốc trung bình của vật trong một chu kì( vTB)

A. vTB = 16 cm/s                                                                       B. vTB = 18 cm/s  

C. vTB = 15 cm/s                                                                      D. vTB = 12 cm/s

Câu 14. Một vật dao động điều hòa giữa hai điểm  B và B’ cho , trong thời gian 3,6 s vật thực hiện được 6 dao động toàn phần.Tính vận tốc cực đại và vận tốc trung bình trong một chu kì dao động.


Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.