Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 4:21:27 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC
Tổng hợp các dddh cùng phương cùng tần số.
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

TỔNG HỢP CÁC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Phương trình tổng hợp dao động điều hòa.

- Tìm các đại lượng trong tổng hợp dao động điều hòa.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 10 bài tập bao gồm các câu bài tập tự luận về phương pháp giải bài tập tổng hợp dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số được trích từ các đề kiểm tra, đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Tổng hợp các dao động điều hòa.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp giải bài tập tổng hợp dao động điều hòa. Đây là nội dung sau cùng của dao động cơ học và những kiến này là nội dung trọng tâm trong ôn thi và có trong các đề thi, đề kiểm tra.


TỔNG HỢP CÁC DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA CÙNG PHƯƠNG CÙNG TẦN SỐ

Phương trình li độ: x = Acos(wt + j)     
                  

Phương trình li độ của vật 1: x1 = A1cos(wt + j1)   

Phương trình li độ của vật 2: x2 = A2cos(wt + j2)  

Phương trình tổng hợp hai dao động: x = Acos(wt + j)

Biên độ tổng hợp: 

A2 = A21 + A22 + 2A1A2cosDj

Độ lệch pha:                                              

Số phức:                                 

x = Acos(wt + j)                          AÐ(j)                            

x = A1 Ð(j1) +  A2 Ð(j2)

 x = AÐ(j)  (rÐq)


Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số f = 10 Hz, có biên độ lần lượt là  100 mm và 173 mm, dao động thứ hai trể pha p/2 so với dao động thứ nhất. Biết pha ban đầu của dao động thứ nhất bằng p/4. Viết phương trình dao động tổng hợp.

2. Tìm phương trình dao động tổng hợp của một vật tham gia đồng thời hai dao động thành phần: x1= 3cos(5pt + p/3) (cm) và x2= 3Ö3 cos(5pt + p/6) (cm).

3. Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos10t và x2 = 10cos10t (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tính cơ năng của chất điểm.

4. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với các phương trình li độ lần lượt là x1 = 3cos(20t + p/4) và x2 = 7cos(20t + 5p/4); (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tính vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật.

5. Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình là x1 = A1cos(wt + p/8) và x2 = A2cos(wt + 5p/8). Biết vật có cơ năng là W. Tính khối lượng của vật theo W và các đại lượng trong các phương trình dao động đã cho.

6. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình: x1 = 4cos(10t + p/4) (cm) x2 = 3cos(10t + 3p/4) (cm). Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Xác định li độ của dao động tổng hợp khi động năng của vật bằng 3 lần thế năng.

7. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có biểu thức x = 5Ö3cos(6pt + p/2) (cm). Dao động thứ nhất có biểu thức là x1 = 5cos(6pt + p/3) (cm). Tìm biểu thức của dao động  thứ hai.

8. Một vật khối lượng 200 g thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số với các phương trình: x1 = 4cos(10t + p/3) (cm) và x2 = A2cos(10t + p). Biết cơ năng của vật là 0,036 J. Xác định A2.

9. Vật khối lượng 400 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình x1 = 3sin(5pt + p/2) (cm) và x2 = 6cos(5pt + p6) (cm). Xác định cơ năng, vận tốc cực đại của vật.

10. Một vật khối lượng 200 g tham gia đồng thời ba dao động điều hòa cùng phương cùng tần số với các phương trình: x1 = 5cos5pt (cm); x2 = 3cos(5pt + p/2) (cm) và x3 = 8cos(5pt - p/2) (cm). Viết phương trình dao động tổng hợp của vật.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.