Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 4:36:56 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC
Tìm các đại lượng đặc trưng trong dddh.
Số phần: 7 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Phương trình li độ.

- Tần số góc.

- Hệ thức độc lập

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 10 bài tập bao gồm các câu bài tập tự luận về dạng toán tìm các đại lượng đặc trưng trong dao động điều hòa được trích từ các đề kiểm tra, và sách vật lý ôn thi. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Tìm các đại lượng đặc trưng trong dao động điều hòa.

** Sau khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được các đại lượng đặc trưng trong dao động điều hòa, phương pháp tìm các đại lượng đặc trưng trong dao động điều hòa. Đây là những kiến thức cơ bản có trong các đề thi và đề kiểm tra của các năm.


TÌM CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

 Phương trình li độ: x = Acos(wt + j)

Phương trình vận tốc: v = x’ = - Awsin(wt + j)

Phương trình gia tốc: a = v’ = - Aw2cos(wt + j) = - w2A

Các giá trị cực đại:  

Công thức độc lập: 

Tần số: 


Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Tính vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật.

2. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí có li độ x = 10 cm vật có vận tốc 20pÖ3 cm/s. Tính vận tốc và gia tốc cực đại của vật.

3. Một chất điểm dao động theo phương trình: x = 2,5cos10t (cm). Vào thời điểm nào thì pha dao động đạt giá trị p/3 ? Lúc ấy li độ, vận tốc, gia tốc của vật bằng bao nhiêu?

4. Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 5cos(4pt + p) (cm). Vật đó đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương vào những thời điểm nào? Khi đó độ lớn của vận tốc bằng bao nhiêu?

5. Một vật nhỏ có khối lượng m = 50 g, dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos(10pt+ p/2) (cm). Xác định độ lớn và chiều của các véc tơ vận tốc, gia tốc và lực kéo về tại thời điểm t = 0,75T.

6. Một vật dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ Ö2 cm và với chu kì  0,2 s. Tính độ lớn của gia tốc của vật khi nó có vận tốc 10Ö10 cm/s.

7. Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 20cos(10pt + p/2) (cm). Xác định thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí có li độ x = 5 cm theo chiều ngược chiều với chiều dương kể từ thời điểm t = 0.

8. Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 4cos(10pt - p/3) (cm). Xác định thời điểm gần nhất vận tốc của vật bằng 20pÖ3 cm/s và đang tăng kể từ lúc t = 0.

9. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40Ö3 cm/s2. Tính biên độ dao động của chất điểm.

10. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(2p/3)t (x tính bằng cm; t tính bằng s). Xác định thời điểm chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011, kể từ lúc t = 0.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


123