Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/28/2020 1:49:41 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG
Tán sắc ánh sáng
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

TÁN SẮC ÁNH SÁNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Thí nghiệm về tán sắc ánh sáng của Niu-tơn.

- Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc cảu Niu-tơn.

- Giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng.

- Một số bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 7 bài tập bao gồm các câu hỏi lý thuyết về tán sắc ánh sáng được lấy trong các đề kiểm tra và đề thi tốt nghiệp của các năm. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Tán sắc ánh sáng.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được những kiến thức về tán sắc ánh sáng. Bài giảng này bao gồm những kiến thức lý thuyết cơ bản về tán sắc. Đây là những kiến thức cơ bản để giải các bài tập về tán sắc.


TÁN SẮC ÁNH SÁNG

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1 . Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-tơn (1672)


+ Vệt sáng F’ trên màn M bị dịch xuống phía đáy lăng kính, đồng thời bị trải dài thành một dải màu sặc sỡ.

+ Quan sát được 7 màu: đỏ, da cam, vàng, lục, làm, chàm, tím.

+ Ranh giới giữa các màu không rõ rệt.

- Dải màu quan sát được này là quang phổ của ánh sáng Mặt Trời hay quang phổ của Mặt Trời.

- Ánh sáng Mặt Trời là ánh sáng trắng.

Sự tán sắc ánh sáng: là sự phân tách một chùm ánh sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc.

2. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn


Ánh sáng đơn sc là ánh sáng không b tán sc khi đi qua lăng kính. Mi ánh sáng đơn sc có mt màu nht định gi là màu đơn sc.

3. Giải thích hiện tượng tán sắc

Ánh sáng trắng không phải là ánh sáng đơn sắc, mà là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

Bước sóng của ánh sáng trắng: 0,38 mm £ l £ 0,76 mm.

Chiết suất của thuỷ tinh biến thiên theo màu sắc của ánh sáng và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím.

Góc lệch của tia ló và tia khúc xạ : D=A(n-1)


Bài tập 1

Câu 1. Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì

A. tần số thay đổi, vận tốc không đổi.               

B. tần số thay đổi, vận tốc thay đổi.

C. tần số không đổi, vận tốc thay đổi.               

D. tần số không đổi, vận tốc không đổi.

Câu 2 : Ánh sáng có tần số lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng

A. tím.                                                         B. đỏ.

C. lam.                                                         D. chàm.

Câu 3: (TN – THPT 2009): Trong chân không, bước sóng của một ánh sáng màu lục là

A. 0,55nm.                                                    B. 0,55mm.

C. 0,55µm.                                                    D. 0,55pm.

Câu 4: (TN – THPT 2009): Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong chân không, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

B. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền với cùng tốc độ.

C. Trong chân không, bước sóng của ánh sáng đỏ nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

D. Trong ánh sáng trắng có vô số ánh sáng đơn sắc.

Câu 5: Chọn câu sai.

A. Đối với ánh sáng trắng: Chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc đỏ thì nhỏ nhất.

B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau.

C. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

D. Đối với ánh sáng trắng: chiết suất của môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc tím thì nhỏ nhất.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là sai  khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Đối với một môi trường trong suốt nhất định, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

B. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

C. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc.

D. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

Câu 7: Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

B. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

C. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

D. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề kiểm tra - Lý thuyết tán sắc ánh sáng - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: