Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/28/2020 12:48:43 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG II. SÓNG CƠ HỌC
Lý thuyết sóng dừng
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

SÓNG DỪNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Sóng dừng.

- Điều kiện để có sóng dừng.

- Phương trình sóng dừng trên dây.

- Một số câu hỏi lý thuyết.

2. Bài tập.

- Với hơn 10 câu hỏi lý thuyết được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các câu hỏi này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Lý Thuyết Sóng Dừng.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là sóng dừng? các kiến thức về sóng dừng, điều kiện để có sóng dừng và một vài câu hỏi lý thuyết giúp các bạn ôn lại những kiến thức trọng tâm của sóng dừng. Phần bài giảng này rất cần thiết cho các bạn ôn thi.


SÓNG DỪNG

1. Sóng dừng

 1.1 Sự phản xạ của sóng:

+ Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

+ Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

 1.2 Sóng dừng:

+ Sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng cố định trong không gian gọi là sóng dừng.

+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng nửa bước sóng.

+ Sóng dừng là kết quả của hiện tượng giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ truyền theo cùng một phương. Dựa vào sóng dừng, ta có thể xác định được tốc độ truyền sóng.

2. Điều kiện để có sóng dừng:

+ Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định : l = n.l/2    (n= 1,2,3…..) n bằng số bụng sóng quan sát được.

+ Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do : l = (2n + 1).(l/4)      (n =0,1,2,…..) hay l = m.l/4 ( m= 1,3,5,….)

3. Phương trình sóng dừng trên sợi dây AB (với đầu A cố định hoặc dao động nhỏ là nút sóng)

  3.1.  Đầu B cố định (nút sóng):

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại B: uB =Acos2pft và u’B =-Acos2pft =Acos(2pft -p)

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách B một khoảng d là:

 và 

Phương trình sóng dừng tại M: uM = uM + u’M.

Biên độ dao động của phần tử tại M: 

   3.2.  Đầu B tự do (bụng sóng):

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại B: uB =uB’ =Acos2pft.

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách B một khoảng d là:

 và 

Phương trình sóng dừng tại M: uM = uM + u’M.

Biên độ dao động của phần tử tại M: 


Bài tập 1

CHỌN CÂU ĐÚNG SAI .VÌ SAO ?

1. Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi một đầu cố định khi chiều dài của dây bằng một phần tư bước sóng.

2. Sóng dừng xảy ra trên dây đàn hồi một đầu cố định khi chiều dài của dây bằng bội số nguyên lần nữa bước sóng
3. Sóng dừng là sóng có các bụng, các nút cố định trong không gian.
4. Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng sóng là
 
l/2
5. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liên tiếp là
 
l/4

6. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định

7. Tốc độ âm truyền trên dây phụ thuộc vào bản chất của dây .

8. Trong sóng dừng có sự lan truyền năng lượng.

9. Mọi điểm trên dây dao động với cùng một tần số.

10. Tốc độ dao động của mọi phần tử của dây tại mỗi thời điểm đều như nhau.

11. Trên một sợi dây có chiều dài  l , hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là v/2 l.

12. Trong thí nghiệm về sóng dng, trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố đnh, người ta quan sát thấy khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vi sợi dây duỗi thẳng là 0,5s nên chu kỳ dao động là 1s.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề kiểm tra - Lý thuyết sóng dừng - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: