Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/28/2020 1:48:50 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG II. SÓNG CƠ HỌC
Lý thuyết sóng cơ
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

SÓNG CƠ VÀ SỰ LAN TRUYỀN SÓNG CƠ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Khái niệm sóng cơ.

- Những đại lượng đặc trưng của chuyển động sóng.

  + Biên độ của sóng.

  + Chu kỳ của sóng.

  + Tốc độ truyền sóng.

  + Bước sóng.

- Một số câu hỏi lý thuyết.

2. Bài tập.

- Với 10 bài tập về sóng cơ và sự lan truyền sóng cơ được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Sóng Cơ Và Sự Lan Truyền Sóng Cơ.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết thế nào là sóng cơ? Những đại lượng đặc trưng của sóng cơ và một số câu hỏi lý thuyết, giúp các bạn ôn lại những kiến thức trong tâm của bài. Đây là kiến thức nền tảng để giải các bài tập tiếp theo của sóng cơ.


SÓNG CƠ VÀ SỰ LAN TRUYỀN SÓNG CƠ

1. Sóng cơ :

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường. Sóng cơ không truyền được trong chân không.

Giải thích về nguyên nhân tạo sóng cơ : Sóng cơ được tạo thành nhờ lực liên kết đàn hồi giữa các phần tử của môi trường truyền dao động.

Sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.

* Môi trường truyền: chất rắn, trên bề mặt chất lỏng

Sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

*Môi trường truyền: rắn, lỏng, khí

2. Những đại lượng đặc trưng của chuyển động sóng

 Biên độ của sóng (A) là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

 Chu kỳ của sóng (T) là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua, nó bằng chu kỳ dao động của nguồn tạo sóng. Đại lượng f = 1/T gọi là tần số của sóng.

Tốc độ truyền sóng (v) là tốc độ truyền pha dao động trong môi trường. Đối với mỗi môi trường, tốc độ truyền sóng có một giá trị không đổi.

Bước sóng l là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ: l = v.T = v/f.

* Bước sóng cũng là khoảng cách giữa hai điểm trên một phương truyền sóng, gần nhau nhất và dao động cùng pha.

**Những điểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng trên phương truyền thì dao động cùng pha.

**Những điểm cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng trên phương truyền thì dao động ngược pha.

Năng lượng sóng là năng lượng dao động của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng

* Trong trường hợp không ma sát:

+ Năng lượng sóng không đổi nếu sóng truyền theo một đường thẳng.

+ Năng lượng sóng tỉ lệ nghịch với khoảng cách nếu sóng truyền trong một mặt phẳng.

+ Năng lượng sóng tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách nếu sóng truyền trong không gian.

Phương trình sóng:

Nếu dao động của nguồn sóng (tại gốc tọa độ) có dạng: u = A cos(wt) thì phương trình sóng tại M có dạng :
      

Trong đó u là li độ vừa tuần hoàn theo thời gian vừa tuần hoàn theo không gian.  A là biên độ ; x là tọa độ của điểm M. 

Nếu sóng truyền ngược chiều dương của trục Ox thì:    

Nếu dao động của nguồn sóng (tại gốc tọa độ) có dạng: u = Acos(wt +j0) với j0 là pha ban đầu thì phương trình sóng tại M có dạng: 

Độ lệch pha giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng d sẽ là:

                                                Bài tập 1

CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG SAI

1.  Sóng cơ  truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả chân không.

2.  Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường luôn hướng theo phương thẳng đứng.

3.  Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường trùng với phương truyền sóng.

4.  Sóng dọc là sóng có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường vuông góc với phương truyền sóng.

5.  Sóng cơ học là quá trình lan truyền trong không gian của các phần tử vật chất.

6.  Sóng cơ học là những dao động cơ học lan truyền trong môi trường vật chất theo thời gian .

7.  Sóng cơ học là sự lan truyền của biên độ theo thời gian trong môi trường vật chất đàn hồi

8.  Bước sóng là quãng đường mà sóng trưyền được trong một chu kì.

9.  Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm dao dộng cùng pha nhau trên phương truyền sóng.

10. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng và dao động cùng pha.
11. Sóng ngang có phương dao động nằm ngang.
12. Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng

13.  Quá trình lan truyền của sóng cơ học là quá trình truyền năng lượng.

14.  Quá trình lan truyền của sóng cơ học là quá tình lan truyền của pha dao động.

15.  Quá trình lan truyền của sóng cơ học là quá trình lan truyền các phần tử vật chất trong không gian và theo thời gian.

16.  Vận tốc truyền sóng cơ học giảm dần trong các môi trường  rắn, lỏng và khí.

17.  Vận tốc truyền sóng cơ học trong một môi trường  phụ thuộc vào bản chất của môi trường và chu kì sóng.

18.  Những điểm cách nhau một số nguyên nửa bước sóng trên phương truyền thì dao động cùng pha với nhau.

19.  Những điểm cách nhau một số lẽ lần nữa bước sóng trên phương truyền sóng thì dao động ngược pha.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề kiểm tra - Lý thuyết sóng cơ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: