Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương trình Toán lớp 12
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/11/2019 9:42:54 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CĐ. Khảo sát hàm số và ứng dụng đồ thị hàm số
Bài 7: Phép biến đổi trục tọa độ và ứng dụng
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:


Bài 7: PHÉP BIẾN ĐỔI TRỤC TỌA ĐỘ.

Nội dung bài học:

1.   Bài giảng

     -   Xác định công thức biến đổi trục tọa độ.

          -  Phương pháp sử dụng công thức biến đổi trục để giải bài toán liên quan.Cụ thể như giải các dạng toán sau:

o    Tìm phương trình của một hàm số.

o    Chứng minh một đường cong nhận một điểm làm tâm đối xứng.

o    Chứng minh một đường cong nhận một đường thẳng làm trục đối xứng.

    - Các ví dụ và bài toán liên quan đến phép biến đổi trục tọa độ.

2.   Bài tập

- Với 6 bài tập tiêu biểu cho cách sử dụng công thức biến đổi trục để giải bài toán. Cụ thể là ở các dạng sau:

         Vấn đề 1: - Chứng minh một điểm là tâm đối xứng của đồ thị

                          - Chứng minh một đường thẳng là trục đối xứng của đồ thị

 ** Khi học xong bài này, ta sẽ biết được phương pháp chứng minh một điểm làm tâm đối xứng của đồ thị  và chứng minh một đường thẳng làm trục đối xứng của đồ thị.


Bài 7. PHÉP BIẾN ĐỔI TRỤC TOẠ ĐỘ

TÓM TẮT GIÁO KHOA

Công thức đổi trục :

Giả sử có đường cong (C) phương trình y = f(x). Dời hệ trục Oxy đến hệ trục IXY bằng phép tịnh tiến véctơ  với I(xI, yI).

Gọi M(x, y) là điểm bất kỳ Tìm toạ độ của M(X, Y) trong hệ trục IXY. Rồi suy ra phương trình của đường cong (C) trong hệ trục IXY.
Công thức đổi trục là:
                               

Công thức (1) được gọi là công thức đổi trục bằng phép tịnh tiến. Từ đó phương trình y = f(x) của (C) trong hệ trục Oxy phương trình Y = F(X) trong hệ trục IXY với x và X, y và Y được liên hệ bởi công thức (1).

 


Bài tập 1

Bài 1: Tìm phương trình của hàm số  trong hệ trục IXY với I (-d/c, a/c). I là giao điểm của 2 tiệm cận ngang và dọc; hệ IXY là tịnh tiến của hệ Oxy trong phép tịnh tiến vectơ  . Chứng tỏ (H) có một tâm đối xứng.
Bài 2.  
Chứng tỏ rằng đồ thị (C) của hàm  có một tâm đối xứng.
Bài 3. Chứng minh rằng đường thẳng x = -1 là trục đối xứng của đồ thị hàm số: y = x2 + 2x + 5

Bài tập đề nghị:

Bài 1. Cho hàm số y = 3x2 + 4x - 1  (C). Tìm phương trình của đường cong (C) trong hệ trục mới IXY với  (tịnh tiến vectơ OI) và cho biết tính đối xứng của đồ thị.

Bài 2. Cho hàm    (H). Chứng tỏ rằng đồ thị (H) có một tâm đối xứng.

Bài 3. Chứng minh rằng đồ thị của hàm y = x4 - 4x3 + 6x2 - 4x + 3 nhận đường x = 1 làm trục đối xứng.Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.