Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/19/2019 9:50:02 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng
Bài 11. Ôn tập chương
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

Bài 11.  BÀI TẬP TỔNG KẾT - SẮT VÀ HỢP CHẤT

Ôn tập lại kiến thức về các bài giảng ở chương 7 qua bài trắc nghiệm tổng kết chương 7.Bài tập 1

Câu 1. Để hòa tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe 3O4  và Fe2O3 (trong đó số mol FeO = số mol Fe 2O3) cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là:
         A. 0,16.                B. 0,18.                     C. 0,08.              D. 0,23.  (Đề thi TSĐH khối A  - 2008)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X.
Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

        A. 34,36.                        B. 35,50.                       C. 49,09.                     D. 38,72.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,12 mol FeCl3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 gam chất rắn. Giá trị của m là :
        A. 5,04.               B. 4,32.                         C. 2,88.                       D. 2,16.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Trong các chất : FeCl 2, FeCl3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3. Số chất có cả tínhoxi hoá và tính khử là:
         A. 5.                                      B. 4.                               C. 2.                               D. 3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Khử hoàn toàn một oxit s ắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phảnnứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là:          
         A. FeO và 0,224.                                     B. Fe  2O3 và 0,448.         
       C. Fe3O4 và 0,448.                                 D. Fe 3O4 và 0,224.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y có tỉ lệ số mol Fe2+ và Fe3+ là 1 : 2. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần một thu được m1 gam muối khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan. Biết m 2 - m1 = 0,71.
Thể tích dung dịch HCl đ ã dùng là:

           A. 160 ml.                B. 80 ml.                C. 240 ml.        D. 320 ml.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Hoà tan hoàn toàn 24,4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1: 2) vào một lượng nước (dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. Giá trị của m là:
          A. 68,2.             B. 28,7.             C. 10,8.             D. 57,4.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Nhúng một thanh sắt nặng 100 gram vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra, rửa sạch làm khô cân được 101,72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt). Khối lượng sắt đã phản ứng là:
         A. 2,16 gam.    B. 0,84 gam.      C. 1,72 gam.               D. 1,40 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là:
          A. 48,3.       B. 57,0.                     C. 45,6.                    D. 36,7.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy rahoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là:
           A. 2,80.                           B. 4,08.                       C. 2,16.            D. 0,64.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - BT tổng kết chương 7 - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.