Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương trình Toán lớp 12
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/24/2020 6:55:42 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CĐ: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Bài 1: Nguyên hàm và tích phân bất định
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Định nghĩa về nguyên hàm và hệ quả rút ra từ định nghĩa.

- Định lí của nguyên hàm.

-Tích phân bất định :

   + Định nghĩa về tích phân bất định.

   + Hệ quả của định nghĩa.

- Các phép tính cơ bản của tích phân bất định.

2.   Bài tập.

- Với các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, và các bài tập có trong các đề thi tốt nghiệp, cao đẳng và đại học

** Khi nắm vững bài giảng này. Ta sẽ biết được định nghĩa về nguyên hàm và tích phân bất định. Phương pháp vận dụng định nghĩa về nguyên hàm để giải bài tập. Đây là nền tảng để ta học về tích phân xác định.


Bài 1. NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BẤT ĐỊNH

 I. Nguyên hàm:

  1.    Định nghĩa:

     Hệ quả của định nghĩa nguyên hàm

      Nếu F không liên tục trên miền  sẽ không thể là nguyên hàm của một hàm f nào đó trên D.                                        

    2. Định lí 1:

      Một hàm f có thể có nhiều nguyên hàm và những nguyên hàm này hơn kém nhau một hằng số C.

     3.    Tích phân bất định (họ các nguyên hàm)

Định nghĩa: Tích phân bất định của một hàm số f  ký hiệu  là tập hợp tất cả những nguyên hàm của hàm số đó.

Tức là:  (với F là một nguyên hàm của f, và C là hằng số bất kỳ)

Từ định nghĩa ta có:

                        

      4.    Các phép tính cơ bản của tích phân bất định          

         Định lý: ta có

                   a)

                   b)

         Một cách tổng quát:                    

   


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Nguyên Hàm - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: