Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/28/2020 12:27:38 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG VII. VẬT LÝ HẠT NHÂN
Lý thuyết về phóng xạ
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

LÝ THUYẾT PHÓNG XẠ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Hiện tượng phóng xạ

- Các loại phóng xạ.

- Định luật phóng xạ..

- Các công thức phóng xạ.

- Chu kỳ bán rã.

2. Bài tập.

- Với 9 câu trắc nghiệm lý thuyết phóng xạ được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Lý thuyết phóng xạ.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được các kiến thức về phóng xạ, các loại phóng xạ, định luật phóng xạ, công thức phóng xạ và chu kỳ bán rã. Đây là những kiến thức cơ bản, trọng tâm để các bạn giải các bài tập về phóng xạ.


PHÓNG XẠ

1- Định nghĩa hiện tượng phóng xạ:

Phóng  xạ là hiện tượng một hạt nhân tự động phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến thành hạt nhân khác.

Đặc điểm của sự phóng xạ:

Phóng  xạ là hiện tượng một hạt nhân tự động phóng ra những bức xạ gọi là tia phóng xạ và biến thành hạt nhân khác

2.Các loại tia phóng xạ:

a. Phóng xạ anpha ( a)


Đặc điểm

- Tia α phóng ra với tốc độ vào cỡ 20000km/s.

- Tia α đi được trong không khí chừng vài cm và trong vật rắn đi được vài µm bị lệch trong điện trường và từ trường.

b. Tia beta ( β )

+ Tia b- : bị lệch về phía bản dương của tụ, đó chính là các electron, điện tích -e

+ Tia b + : bị lệch về phía bản âm của tụ ( lệch nhiều hơn tia a và đối xứng với tia b - ) thực chất  là electron dương (pôzitrôn ) điện tích +e.

Đặc điểm:

+ Vận tốc của các hạt b gần bằng vận tốc ánh sáng

+ Ion hóa chất khí yếu hơn tia a

+ Khả năng đâm xuyên mạnh hơn  tia a ,có  thể đi hàng trăm mét trong không khí

c. Tia gamma Là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn , cũng là hạt phôtôn có năng lượng cao

Đặc điểm:

- Không bị lệch trong điện, từ trường trường

- Khả năng đâm xuyên rất lớn , có thể đi qua lớp chì dày hàng chục cm và gây nguy hiểm cho con người

3.  Định luật phóng xạ:

Trong quá trình phân rã , số hạt nhân phóng xạ giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ

Đặt tính của quá trình phóng xạ

Có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân

Có tính tự phát và không điều khiển được,không chịu tác động của các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ ,áp suất…..

Là một quá trình ngẫu nhiên…

4. Công thức định luật phóng xạ

N0, m0  là số nguyên tử và số khối lượng lúc đầu của chất phóng xạ

5- Chu kì bán rã :( T )

Chu kì bán rã là thời gian qua đó số lượng các hạt nhân còn lại là 50%Bài tập 1

Câu 1 : Câu nào sau đây sai khi nói về tia  :

A. Có bản chất là sóng điện từ.                               

B. Có bước sóng xấp xỉ bước sóng tia X.

C. Có khả năng đâm xuyên mạnh.         

D. Không bị lệch trong điện trường và từ trường.

Câu 3 : Nếu hạt nhân mẹ phóng xạ  thì vị trí của hạt nhân con trong bảng tuần hoàn so với hạt nhân mẹ sẽ:

A. Lùi 2 ô.        

B. Tiến 2 ô.                                      

C.Lùi1ô.           

D. Tiến 1 ô.

Câu 4 : Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để:

A. quá trình phóng xạ lại lặp lại như lúc ban đầu.           

B. một nữa số nguyên tử chất ấy biến thành chất khác.

C. khối lượng chất ấy giảm một nữa.    

D. một nữa số nguyên tử chất ấy hết khả năng phóng xạ.

Câu 5: Trong phóng xạ + so với hạt nhân mẹ, hạt nhân con ở vị trí:

A. tiến một ô.   

B. tiến hai ô.    

C. lùi một ô.     

D. lùi hai ô.

Câu 6: Phản ứng phân rã phóng xạ là phản ứng:

A. Luôn luôn toả năng lượng.   

B. Luôn luôn thu năng lượng.

C. Toả, hoặc thu năng lượng, tuỳ nguyên tố.     

D. Tự phát, nên không toả cũng không thu năng lượng.

Câu 7: Có thể tăng hằng số phóng xạ l của đồng vị phóng xạ bằng cách nào?

A. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh.

B. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh.

C. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.

D. Hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ.

Câu 8: Muốn phát ra bức xạ, chất phóng xạ trong thiên nhiên cần phải được kích thích bởi

A. Ánh sáng Mặt Trời.               

B. Tia tử ngoại.

C. Tia X.                                              

D. Không cần kích thích.

Câu 9: Cặp tia nào sau đây không bị lệch trong điện trường và từ trường?

A. Tia a và tia b.                                   

B. Tia g và tia b.

C. Tia g và tia Rơnghen.            

D. Tia b và tia Rơnghen.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề kiểm tra - Lý thuyết về phóng xạ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.