Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 10/22/2019 5:15:03 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Lý thuyết về hiện tượng quang điện
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Hiện tượng quang điện.

- Thí nghiệm khảo sát định lượng hiện tượng quang điện

- Các định luật quang điện.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 10 câu trắc nghiệm lý thuyết về hiện tượng quang điện được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Hiện tượng quang điện.

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được thế nào là hiện tượng quang điện, các định luật quang điện. Đây là những kiến thức lý thuyết trọng tâm để giải các bài tập về hiện tượng quang điện.


HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

1. Hiện tượng quang điện

a. Thí nghiệm Héc.


b. Hiện tượng quang điện là gì ?

+ Hiện tượng ánh sáng làm bật các êlectron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện ngoài.

+ Các êlectron bị bật ra khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng gọi là quang êlectron, còn gọi là êlectron quang điện

2 . Thí nghiệm khảo sát định lượng hiện tượng quang điện

a- Tế bào quang điện :

Tế bào quang điện là một bình bằng thạch anh , bên trong có hai điện cực :

Ÿ Anôt là một vòng dây bằng kim loại;

Ÿ Ca tôt có dạng chỏm cầu bằng kim loại mà ta cần khảo sát

b. Sơ đồ thí nghiệm


c. Kết quả thí nghiệm

+ Dòng quang điện là dòng chuyển dời có hướng của các electron quang điện dưới tác dụng của điện trường giữa cathode và anode.

+ Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi ánh sáng chiếu và cathode có bước sóng nhỏ hơn một giá trị  0  nào đó, gọi là giới hạn quang điện.

Khi đó công của điện trường đúng bằng động năng cực đại của các electron quang điện: 

3. Các định luật quang điện

a. Định luật quang điện thứ nhất (định luật về giới hạn quang điện):

“Đối với mỗi kim loại dùng làm cathode có một bước sóng giới hạn l0 xác định gọi là giới hạn quang điện của kim loại đó;

Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng của ánh sáng kích thích nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện”

l £ l0.

b. Định luật quang điện thứ hai(định luật về cường độ dòng quang điện):

“Đối với một ánh sánh thích hợp, cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ của chùm sáng kích thích”

c. Định luật quang điện thứ ba(định luật về động năng cực đại của electron):

“Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng kích thích”


Bài tập 1

Câu 1 : Chiếu một chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm thì:

A. Điện tích âm của lá kẽm mất đi

B. Tấm kẽm sẽ trung hòa về điện.

C. Điện tích của tấm kẽm không thay đổi.

D. Tấm kẽm tích điện dương

Câu 2 Khi hiện tượng quang điện xảy ra, nếu giữ nguyên bước sóng ánh sáng kích thích và tăng cường độ ánh sáng, ta có:

A. Động năng ban đầu của các quang electron tăng lên.

B .Cường độ dòng quang điện bão hòa sẽ tăng lên.

C. Hiệu điện thế hãm sẽ tăng lên.

D. Các quang điện electron đến anot với vận tốc lớn hơn.

Câu 3 : Giới hạn quang điện phụ thuộc vào

A. bản chất kim loại làm catot.              

B. hiệu điện thế UAK của tế bào quang điện.

C. bước sóng ánh sáng chiếu vào catod.

D. điện trường giữa A và K.

Câu 4 : Vận tốc ban đầu cực đại của các quang eletron khi bứt khỏi kim loại phụ thuộc vào

A. kim loại dùng làm catốt.

B. số phôtôn chiếu đến catốt trong một giây.

C. bước sóng của bức xạ tới.

D. kim loại dùng làm catốt và bước sóng của bức xạ tới.

Câu 5 : Quang electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu ánh sáng, nếu

A. cường độ của chùm sáng rất lớn.

B. bước sóng của ánh sáng rất lớn.

C. tần số ánh sáng rất nhỏ.

D. bước sóng nhỏ hơn hay bằng một giới hạn xác định.

Câu 6 : Hiệu điện thế hãm Uh để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện không phụ thuộc vào

A. tần số f của ánh sáng chiếu vào.

B. công thoát của electrôn khỏi kim loại đó.

C. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn.

D. cường độ chùm sáng kích thích.

Câu 7. Trong hiện tượng quang điện, năng lượng của các electron quang điện phát ra

A. lớn hơn năng lượng của phôtôn chiếu tới.

B. nhỏ hơn năng lượng của phôtôn chiếu tới.

C. bằng năng lượng của phôtôn chiếu tới.         

D. tỉ lệ với cường độ ánh sáng chiếu tới.

Câu 8 : Một chùm ánh sáng đơn sắc tác dụng lên bề mặt một kim loại và làm bứt các êlectrôn (êlectron) ra khỏi kim loại này. Nếu tăng cường độ chùm sáng đó lên ba lần thì

A. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng chín lần.

B. công thoát của êlectrôn giảm ba lần.

C. động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện tăng ba lần.

D. số lượng êlectrôn thoát ra khỏi bề mặt kim loại đó trong mỗi giây tăng ba lần.

Câu 9 : Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt

B. Hiện tượng giao thoa chứng minh ánh sáng chỉ có tính chất sóng.

C. Khi bước sóng càng dài thì năng lượng photon ứng với chúng có năng lượng càng lớn

D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại không có tính chất hạt.

Câu 10 : Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại gây ra hiện tượng quang điện.

B. công thoát của electron ở bề mặt kim loại đó.

C. hiệu điện thế hãm.

D. bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện đối với kim loại đó.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề kiểm tra - Lý thuyết về hiện tượng quang điện - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.