Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/20/2019 6:50:57 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 1. Este và Lipit
Bài 1. Este
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

CHƯƠNG 1: ESTE  và LIPIT

Bài 1
: ESTE

Tóm tắt nội dung:

- Áp dụng CTPTTQ của mọi dãy đồng đẳng axit-este đã học ở chương 0 (công thức thứ tư).

- Cơ chế phản ứng este hóa.

- Cần nhấn mạnh: Số nguyên tử cacbon của một este bằng tổng số nguyên tử cacbon của các ancol và axit tạo ra este.

- Hóa tính quan trọng của este.

- Điều chế và ứng dụng của este.

- Bài tập minh họa.


CHƯƠNG 1: ESTE  và LIPIT

Bài 1:  ESTE

I. Định nghĩa – nhóm chức- công thức phân tử tổng quát

 Este là hợp chất hữu cơ được tạo ra do phản ứng Este hoá giữa rượu và axit hữu cơ:

Cơ chế:   

 (1 nhóm chức axit ) + (1 nhóm chức rượu)   (1 nhóm chức este ) +1 phân tử H2O

Nhưng theo hiện tượng ta có thể hiểu lầm để có một định nghĩa khác: Este là hợp chất được tạo ra khi ta thay thế -H của nhóm chức axit –COOH bằng một gốc hidrocacbon.

 Nhắc lại:

CTPT tổng quát của mọi axit, este và hợp chất tạp chức axit este có dạng: CnH2n+2-2k-2zO2z , với k ³  0 là tổng số liên kết p  và vòng ở mạch carbon của axit (và của rượu), z ³ 1 là số nhóm chức este –COO-

II. Lý tính của Este:

Các este tạo bởi axit no đơn chức và rượu no đơn chức đều có mùi thơm của hoa quả chín; sở dỉ hoa quả chín có mùi thơm vì trong đó đã có một vài este no đơn chức nào đó đựọc tạo ra trong quá trình chín của trái cây.

Thí dụ: este isoamyl acetat thơm mùi chuối chín, butyl butyrat mùi dứa chín v.v. Các este đều ít tan trong nước và dễ bay hơi,

III. Hoá tính của Este:

Phản ứng quan trong nhất của este là phản ứng thủy phân tức là phản ứng nghịch của phản ứng este hoá

Nhưng theo phương pháp tương đương ta có thể viết:

 Nhưng khi áp dụng phương pháp tương đương, ta viết:

2. Thủy phân trong dung dịch kiềm:

Muốn cho phản ứng thủy phân este trên không thuận nghịch ta biến axit sinh ra thành muối cuả kim loại kiềm bằng cách cho NaOH, hay KOH vào nước, axit mới tạo ra sẽ bị biến thành muối nên không phản ứng với rượu và phản ứng xảy ra theo một chiều tạo ra muối và rượu:     


Khi tính toán ta thường viết phản ứng *


3. Phản ứng khử nhóm chức R-C- ( nhóm axyl) bị khử bởi Liti- Nhôm-Hydrua  LiAlH4

                                                     O

thành rượu bậc I

4. Phản ứng của gốc hidrocacbon: Nếu gốc hidrocacbon có liên kết  p thì gốc này có thể tham gia phản ứng cọng H2, Br2, HX… trùng hợp tương tự hidrocacbon chưa no. Nếu gốc hidrocacbon là nhân benzen thì este có thể tham gia phản ứng thế vào nhân thơm .

Chú ý quan trọng:

1. Este có z nhóm chức khi và chỉ khi thuỷ phân 1 mol este thì cần z mol NaOH hay KOH.

2. Vì các muối Natri, muối Kali của axit hữu cơ đều có tác dụng giặt rửa,chúng là xà phòng Natri  (cứng ) và xà phòng kali (mềm) nên các phản ứng tạo ra muối Natri, muối Kali của axit hữu cơ đều được gọi chung là phản ứng xà phòng hóa.

Thí dụ: Phản ứng giữa dung dịch NaOH hay KOH với Este hay với axit hữu cơ.

IV. Điều chế và ứng dụng

Để có được este, thông thường ta thực hiện phản ứng este hóa giữa rượu và axit trong môi trường axit H2SO4. Nhưng phản ứng este hóa luôn luôn là phản ứng thuận nghịch, do đó muốn nâng cao hiệu suất este hóa tức là muốn cho cân bằng hóa học chuyển dời theo chiều tạo ra este; ta có thể vận dụng nguyên lý Le Chatelier về sự chuyển dời cân bằng hóa học để phối hợp thực hiện đồng thời 3 biện pháp sau:

- Cho rượu dư hay axit dư.

- Dùng chất hút nước để tách nước khỏi môi trường phản ứng.

- Dung phương pháp chưng cất để tách este ra khỏi môi trường.

Thật vậy, theo Le Chatelier thì “ Cân bằng hóa học luôn luôn chuyển dời theo chiều chống lại các nguyên nhân làm thay đổi cân bằng “. Do đó khi ta cho rượu dư hay axit dư tức là tăng nồng độ của rượu hay của axit thì cân bằng chuyển dời theo chiều làm giảm nồng độ của rượu hay của axit tức là chiều tạo ra este. Còn khi ta tách nước hay tách este ra khỏi môi trường tức là ta đã làm giảm nồng độ của nước và của este thì cân bằng chuyển dời theo chiều tạo ra nước và tạo ra este.

 Ứng dụng: Các este no đơn chức có mùi thơm của hoa quả chín nên chúng được dùng làm hương liệu cho mỹ phẩm hay thực phẩm, một số este dùng làm chất hóa dẻo.


Bài tập 1

Bài 1: Để xà phòng hóa hoàn toàn 2,22 gam hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng 30 ml dung dịch NaOH 1M. Nếu đốt cháy hòan toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ thể tích
VCO2  :  VH2O  =  1  :  1.
a. Hãy xác định công thức cấu tạo và gọi tên hai este.
b. Tính % theo khối lượng của hai este. Cho biết tỉ lệ mol giữa A và B là  2: 3


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Este - Đề số 1
Bài kiểm tra - Este - Đề số 2
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: