Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Địa lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/22/2019 2:34:40 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Địa lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
PHẦN II - ĐỊA LÝ DÂN CƯ
Bài 18. Đô thị hóa
Số phần: Bài học chưa được cập nhật
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Địa lý chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!

BÀI 18
ĐÔ THỊ HOÁ

1. Đặc điểm
a. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm chạp, trình độ đô thị hóa thấp

- Quá trình đô thị hoá chậm:
      + Thế kỉ thứ III trước CN đã có đô thị đầu tiên (Cổ Loa). 
      + Năm 2005: tỉ lệ dân đô thị mới là 26,9%.
- Trình độ đô thị hóa,thấp:
      + Tỉ lệ dân đô thị thấp.
      + Cơ sở hạ tầng của các đô thị ở mức độ thấp so với khu vực và thế giới.

b. Tỉ lệ dân thành thị tăng
c. Phân bố đô thị không đều giữa các vùng

- Số thành phố lớn còn quá ít so với số lượng đô thị.

2. Mạng lươí đô thị
- Mạng lưới đô thị được phân thành 6 loại.
- Năm 2007: có 5 thành phố trực thuộc Trung ương, 2 đô  thị đặc biệt.

3. Ảnh hưởng cuả Đô thị hóa đến phát triển kinh tế – xã hội
-  Tích cực:
      +
Tác động mạnh đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế
      + Ảnh
hưởng rất lớn đến phát tnển kinh tế - xã hội của phương, các vùng.
      +
Tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế.
      +
Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tiêu cực:
      + Ô nhiễm môi trường
     
+ An ninh trật tự xã hội,…

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.