Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương trình Toán lớp 12
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/11/2019 8:49:10 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CĐ: Số phức và ứng dụng
Bài 2: Cộng trừ số phức
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

Tên bài học:                              Bài 2-  TỔNG – HIỆU CỦA HAI SỐ PHỨC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Tổng của hai số phức, các tính chất của phép cộng số phức

- Định nghĩa số đối của một số phức, hiệu của hai số phức

- Biểu diễn hình học tổng và hiệu của hai số phức

- Các ví dụ toán liên quan đến tổng và hiệu của hai số phức

2.   Bài tập

  Vấn đề 1: Thực hiện tính toán với phép cộng trừ số phức

  Vấn đề 2: Chứng minh các thuộc tính của số phức

  Vấn đề 3: Tìm tập hợp điểm số phức

3.  Kiểm tra

       Cuối bài học có bài kiểm tra trắc nghiệm ôn tập kiến thức lý thuyết và bài tập, gồm 10 câu được chấm điểm và đáp án tham khảo.


BÀI 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ PHỨC

I/ ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHÉP TÍNH

1.     Sơ lược về sự ra đời của số phức

2.     Định nghĩa số phức:

3.     Tổng của hai số phức

                 Định nghĩa 3: cho hai số phức z1 = a1 + b1i và  z2 = a2 + b2i

                 Tổng của hai số phức z1 và z2 là số phức z = z1 + z2 định bởi: z = (a1 + a2) + (b1 + b2)i

                 Các tính chất của phép công số phức:

                 Từ định nghĩa về tổng của hai số phức ở trên ta có:

a)  ( tính chất giao hoán của phép cộng)

b)  ( Tính chất phối hợp của phép cộng)

c)  (0 được gọi là phần tử trung hòa)

                        d)  ( - z được gọi là số đối của z)

           4.     Hiệu của hai số phức

                 Định nghĩa 4:

                     Cho hai số phức z và z’, ta định nghĩa hiệu của hai số phức (theo thứ tự) z – z’ là số định bởi:

                                                           z – z’ = z + (-z’)

                 Biểu diễn hình học tổng và hiệu của hai số phức:

                      Tổng hai số phức:

                              z1 = a1 + b1i       được biểu diễn bởi điểm M1     

                            z2 = a2 + b2i  được biểu diễn bởi điểm M2

                                  Khi đó số phức tổng z = z1 + z2 = a + bi  được biểu diễn bởi điểm M

        Lưu ý:

        Vectơ  là đường chéo của hình bình hành mà hai cạnh là  và  là biểu diễn cho số z là tổng của hai số z1 và z2.

                      Hiệu hai số phức:

                         z = z1 - z2 = z1 + (-z2)

                          z1 = a1 + b1i       được biểu diễn bởi điểm M1     

                        z2 = a2 + b2i  được biểu diễn bởi điểm M2

                       Khi đó số phức hiệu z = z1 - z2 = z1 + (-z2 ) = a + bi  được biểu diễn bởi điểm M

                                               ( hệ thức Charles)

      Lưu ý: Với 3 điểm A, B, C bất kỳ ta có      


Bài tập 1

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

a.     (3 – 5i) + (2 + 4i)

b.     (-3i + 2) + (-1 + 2i)

c.     (-4 – 2i) – (5i + 7)

d.     (2 - i) – (-4i + 1)

Bài 2: Thực hiện các phép tính sau:

a.     (1 – 2i)(2 - i)

b.     (7i - 1)(-1 + i)

c.     (-2 - 3i)(3i)

Bài 3: Thực hiện các phép tính:

a.     (3 + 2i)2

b.     (2 – 3i)3

Bài 4: Thực hiện phép tính:

a.     (4 + 3i)2 + (i - 2)2

b.     (2 – 3i)3 – (4i - 1)3

Bài 5: Xác định phần thực và phần ảo của:

a.     z = (2i) + (-2 + 3i) – (-5i + 1)

b.     z = (3 – 4i)(4 – i)

Bài 6: Xác định phần thực và phần ảo của:

a.     z = 2 + 3i(2 – 3i)

b.     z = i(2 - i)(3 + i)

Bài 7: Xác định phần thực và phần ảo của:

a.     z = (1 + i)2 – (1 - i)2

b.     z = (2 + i)3 – (3 - i)3


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Cộng Trừ Và Nhân Số Phức - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.