Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 5:35:06 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG
Các loại quang phổ
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

CÁC LOẠI QUANG PHỔ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Máy quang phổ lăng kính.

- Quang phổ liên tục.

- Quang phổ vạch

- Quang phổ hấp thụ.

- Một số bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 15 câu trắc nghiệm lý thuyết về các loại quang phổ được lấy trong các đề kiểm tra và đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Các loại quang phổ.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được thế nào là máy quang phổ lăng kính, quang phổ liên tục, quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ. Đây là những kiến thức lý thuyết quan trọng có trong các đề kiểm tra.


CÁC LOẠI QUANG PHỔ

1. MÁY QUANG PHỔ LĂNG KÍNH

a. Định nghĩa: Là dụng cụ dùng để phân tích một chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc

b. Công dụng

Dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra.

c. Cấu tạo

- Ống chuẩn trực: là bộ phận tạo ra chùm tia song, nó có một khe hẹp F nằm tại tiêu diện của thấu kính hội tụ L1.

- Hệ tán sắc: gồm lăng kính P làm tán sắc chùm tia song song.

- Buồng ảnh: gồm một thấu kính hội tụ L2. Tại tiêu diện L2 có đặt một tấm kính ảnh K để chụp ảnh quang phổ (hoặc một tấm kính mờ để quan sát quang phổ).

d. Hoạt động

Dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.

2. QUANG PHỔ LIÊN TỤC

Là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục, giống như quang phổ của Mặt Trời.

Do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn, phát ra khi bị nung nóng.

Các chất khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì quang phổ liên tục hoàn toàn giống nhau và chỉ phụ thuộc nhiệt độ của chúng.

3. QUANG PHỔ VẠCH

Là một hệ thống những vạch sáng riêng rẽ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

Do chất khí ở áp suất thấp phát ra, khi bị kích thích bằng nhiệt hay bằng điện

Các nguyên tố khác nhau cho quang phổ vạch khác nhau về số lượng vạch, về vị trí và độ sáng tỉ đối giữa các vạch.

Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố đó.

4. QUANG PHỔ HẤP THỤ.

Là các vạch hay đám vạch tối trên nền của quang phổ liên tục.

Chất rắn, chất lỏng, chất khí đều cho được quang phổ hấp thụ

Quang phổ hấp thụ của chất khí chỉ chứa các vạch hấp thụ và đặc trưng cho chất khí đó.

Quang phổ hấp thụ của chất lỏng và chất rắn chỉ chứa các đám vạch.


Bài tập 1

Câu 1: Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở trạng thái:

A. Rắn                                         B. Lỏng

C. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp

D. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao

Câu 2: Chọn câu SAI trong các câu sau:

A. Các vật rắn, lỏng, khí(có tỉ khối lớn) khi bị nung nóng đều phát ra quang phổ liên tục

B. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau

C. Để thu được quang phổ hấp thụ, nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục

D. Dựa vào quang phổ liên tục ta có thể xác định được nhiệt độ của vật phát sáng

Câu 3: Đặc điểm của quang phổ liên tục:

A. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng

B. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng

C. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng

D. Có nhiều vạch sáng tối xen kẽ

Câu 4: Quang phổ vạch phát xạ Hyđro có bốn vạch màu đặc trưng:

A. Đỏ, vàng, lam, tím                

B. Đỏ, lục, chàm, tím

C. Đỏ, lam, chàm, tím               

D. Đỏ, vàng, chàm, tím

Câu 5: Chùm tia sáng ló ra khỏi lăng kính của một máy quang phổ, trước khi đi qua thấu kính buồng tối là

A. chùm phân kì gồm nhiều màu đơn sắc khác nhau.

B. tập hợp nhiều chùm song song, mỗi chùm có một màu.

C. chùm tia hội tụ gồm nhiều màu đơn sắc khác nhau.

D. tập hợp nhiều chùm tia song song màu trắng

Câu 6: Quang phổ liên tục phát ra bởi hai vật khác nhau thì:

A. hoàn toàn giống nhau ở mọi nhiệt độ.

B. giống nhau, nếu mỗi vật ở một nhiệt độ phù hợp.

C. hoàn toàn khác nhau ở mọi nhiệt độ.

D. giống nhau, nếu chúng có cùng nhiệt độ.

Câu 7 : Ống chuẩn trực trong máy quang phổ lăng kính có tác dụng

A. tập trung ánh sáng chiếu vào lăng kính.

B. tạo chùm sáng song song.

C. phân tích chùm sáng tới thành nhiều chùm sáng đơn sắc.

D. tăng cường độ ánh sáng.

Câu 8 : Quang phổ vạch hấp thụ là:

A. các vạch tối xen kẻ các vạch màu.

B. màu biến đổi liên tục.

C. các vạch màu hiện ra trên nền tối.     

D. các vạch tối hiện ra trên nền quang phổ liên tục.

Câu 9 : Máy quang phổ là dụng cụ dùng để

A. tiến hành các phép phân tích quang phổ.

B. phân tích một chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc.

C. quan sát và chụp quang phổ của các vật.

D. đo bước sóng các vạch phổ.

Câu 10 : Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là:

A. Những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000C

B. Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra ánh sáng

C. Ánh sáng tráng qua một chất bị nung nóng phát ra

D. Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng lớn khi bị nung nóng phát ra

Câu 11: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A. phản xạ ánh sáng                                           B. tán sắc ánh sáng    

C. giao thoa ánh sáng                                        D. khúc xạ ánh sáng

Câu 12: Quang phổ của ánh sáng từ bóng đèn ống dùng trong gia đình là quang phổ gì?
A
quang phổ liên tục

B quang phổ vạch phát xạ

C quang phổ vạch hấp thụ

D quang phổ đám hấp thụ

Câu 13: Quang phổ của các vật phát ra ánh sáng sau, quang phổ nào là quang phổ liên tục ?

A. Đèn hơi thủy ngân.                           

B. Đèn dây tóc nóng sáng.

C. Đèn Natri.                                        

D. Đèn Hiđrô.

Câu 14: Quang phổ nào sau đây là quang phổ vạch phát xạ

A. ánh sáng từ chiếc nhẫn nung đỏ.

B. ánh sáng của Mặt Trời thu được trên Trái Đất.

C. ánh sáng từ bút thử điện.

D. ánh sáng từ dây tóc bóng đèn nóng sáng.

Câu 15: Quang phổ do ánh sáng Mặt Trời phát ra là

A. quang phổ vạch phát xạ.                  

B. quang phổ liên tục.

C. quang phổ vạch hấp thụ.                  

D. quang phổ đám.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề kiểm tra - Các loại quang phổ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.