Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 2/28/2020 1:09:13 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG I . DAO ĐỘNG CƠ HỌC
Các BT liên quan đến đường đi, vận tốc, gia tốc của vật dđđh
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG ĐI, VẬN TỐC, GIA TỐC

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Phương trình vận tốc.

- Phương trình gia tốc.

- Vận tốc và gia tốc cực đại

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 10 bài tập bao gồm các câu bài tập tự luận tìm vận tốc, gia tốc và đường đi trong dao động điều hòa được trích từ các đề kiểm tra, đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Các bài tập liên quan đến đường đi, vận tốc, gia tốc.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được phương pháp tìm đường đi, vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa. Dạng toán này là dạng bài tập cơ bản có trong nội dung ôn thi và đề thi của các năm qua.


CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢNG ĐƯỜNG ĐI, VẬN TỐC VÀ GIA TỐC 

Phương trình li độ: x = Acos(wt + j)

Phương trình vận tốc: v = x’ = - Awsin(wt + j)

Phương trình gia tốc: a = v’ = - Aw2cos(wt + j) = - w2A

Các giá trị cực đại:  

Công thức độc lập:

Tần số: 


Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Một chất điểm dao động với phương trình: x = 4cos(5pt + p/2) (cm). Tính quãng đường mà chất điểm đi được sau thời gian t = 2,15 s kể từ lúc t = 0.

2. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T = 0,2 s, biên độ A = 4 cm. Tính vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = - A/2.

3. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tính tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 lần thế năng.

4. Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 2cos(10pt - p/3) (cm). Tính vận tốc trung bình của vật trong  1,1 giây đầu tiên.

5. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 5cos(2pt - p/4) (cm). Tính vận tốc trung bình trong khoảng thời gian từ t1 = 1 s đến t2 = 4,625 s.

6. Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí mà lò xo bị nén 8 cm, đặt vật nhỏ m2 (có khối lượng bằng khối lượng vật m1) trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật m1. Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Xác định khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên.

7. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để chất điểm có vận tốc không vượt quá 20pÖ3 cm/s là 2T/3. Xác định chu kì dao động của chất điểm.

8. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 8 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để chất điểm có vận tốc không nhỏ hơn 40pÖ3 cm/s là T/3. Xác định chu kì dao động của chất điểm.

9. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 5 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không vượt quá 100 cm/s2 là T/3. Lấy π2 = 10. Xác định tần số dao động.

10. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 4 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn 500Ö2 cm/s2 là T/2. Lấy π2 = 10. Xác định tần số dao động của vật.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


12