Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương trình Toán lớp 12
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/7/2020 1:34:07 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CĐ: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit
Bài 7: Bất phương trình mũ, bất phương trì
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Định nghĩa về bất phương trình mũ và bất phương trình lôragit .

- Công thức cơ bản của bất phương trình mũ và bất phương trình lôragit.

-Các phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôragit:

   + Giải bất phương trình bằng phương pháp biến đổi tương đương.

   + Giải bất phương trình bằng phương pháp lôragit hóa và đưa về cùng cơ số.

   + Giải bất phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

- Một vài ví dụ và bài toán liên quan đến bất phương mũ và  bất phương trình lôragit

2.   Bài tập.

- Với 20 bài tập tiêu biểu cho ba phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôragit. Tất cả được khải quát thành những vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề 1 : Giải phương trình bằng phương pháp biến đổi tương đương .

Vấn đề 2 : Giải phương trình bằng phương pháp lorragit hóa và đưa về cùng cơ số.

Vấn đề 3 : Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ

** Khi nắm vững bài giảng này. Ta sẽ biết được các phương pháp giải bài toán bất phương trình mũ và bất phương trình lôragit . Đây là dạng toán quan trọng thường có trong các đề thi Tốt Nghiệp và Đại Học      


BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

I. Bất Phương trình mũ.

     1.Bất phương trình mũ cơ bản.

        Bất phương trình cơ bản có dạng ax > b ( hoặc ax < b, ax ≥ b, ax ≤ b) với a > 0 và a≠1.

     2.  Công thức cơ bản

         Với a > 0, a≠1, ta có: 
      

     3. Cách giải một số bất phương trình mũ cơ bản

a. Đưa về một cơ số.

b.Đặt ẩn phụ.

II.  Bất phương trình logarit:

     1.Bất phương trình logarit cơ bản

        Bất phương trình logarit cơ bản có dạng logax < b hoặc logax ≤ b, logax > b, logax ≥ b) với a > 0, a≠1.

      2. Công thức cơ bản

        Với a > 0, a≠1, ta có:
       

      3 .Cách giải một số bất phương trình logarit cơ bản

           a. Đưa về cùng cơ số

           b.Đặt ẩn phụ.

III. Các dạng toán

     VẤN ĐỀ 1. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG

     VẤN ĐỀ 2. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LOGARIT HÓA VÀ ĐƯA VỀ CÙNG CƠ SỐ

     VẤN ĐỀ 3. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ.

     Mục đích chính của phương pháp này là chuyển đổi các bài tóan đã biết cho về bất phương trình đại số quen thuộc, đặc biệt là các bất phương trình bậc 2 hoặc các hệ bất phương trình.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Bất Phương Trình Mũ và Bất Phương Trình Logarit - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: