Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 5:37:39 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU
Bài toán về cực trị (C, f thay đổi)
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI TOÁN CỰC TRỊ (C, f thay đổi)

Giáo viên: Thầy Dương Truyền Nhân

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Cộng hưởng điện.

- Công suất cực đại.

- UL cực đại.

- UC cực đại

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 5 bài tập về bài toán cực trị (C, f thay đổi) được trích từ các đề kiểm tra, đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Bài toán cực trị (C, f thay đổi).

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được các dạng toán về cực trị. Dạng bài toán này tương đối khó và phức tạp, nhưng những nội dung này sẽ có trong các đề thi tốt nghiệp, đại học và cao đẳng.


BÀI TOÁN VỀ CỰC TRỊ

Cực đại do cộng hưởng điện: Khi ZL = ZC hay  thì u cùng pha với i (j = 0), có cộng hưởng điện. Khi đó 

Cực đại của UC theo ZC: . Khi đó 

Cực đại UC theo w: . Khi đó 

Có 2 giá trị C1, C2 để UC,max thì   


Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

1. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó R = 100Ö3 W; C = 10-4/2p (F); cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200cos100pt (V). Tính độ tự cảm của cuộn dây trong các trường hợp  Điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm L là cực đại.
   

2. Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó cuộn dây có điện trở thuần r = 90W, có độ tự cảm L = 1,2/p (H), R là một biến trở. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định : uAB = 200Ö2cos100pt (V).Định giá trị của biến trở R để công suất toả nhiệt trên biến trở đạt giá trị cực đại, tính công suất toả nhiệt trên biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch lúc đó.
    

3. Cho mạch điện như hình vẽ.  
Trong đó điện trở thuần  R = 50
W, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 159mH, tụ điện có điện dung C = 31,8mF, điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều : uAB = 200cos100pt (V). Giữ nguyên giá trị hiệu dụng nhưng thay đổi tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch để số chỉ của ampe kế là lớn nhất. Xác định tần số của điện áp và số chỉ của ampe kế lúc đó.

4. Cho mạch điện như hình vẽ.
                  
Trong đó R = 60
W, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =1/2p (H), tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào giữa hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định: uAB = 120Ö2 cos100pt (V).   

a. Xác định điện dung của tụ điện để cho công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.

b. Xác định điện dung của tụ điện để cho điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ giá trị cực đại. Tính giá trị cực đại đó.

5. Cho mạch điện xoay chiều: Cuộn dây có điện trở r = 0, L=1,27H » 0,4/p(H). Điện áp hai đầu đoạn mạch u =126Ö2cos100pt (V). Khi điều chỉnh C, số chỉ của vôn kế có giá trị cực đại l 210V.

a. Tìm R, C.

b. Xác định số chỉ ampe kế. (RA=0, RV>>).
     

6. Cho đoạn mạch xoay chiều như hình vẽ. 
        
uAB =160cos100
pt (V). Điều chỉnh C sao cho công suất mạch cực đại và bằng 160W. Khi đó uMB = 80cos(100pt + p/3) (V).

a. Chứng tỏ cuộn dây có r =0. Tìm r, R, ZL, ZC và biểu thức cường độ dòng điện qua mạch.

b. Với giá trị nào của C thì UC cực đại?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

1. Một mạch điện gồm một tụ điện C, một cuộn cảm L thuần cảm khng v một biến trở R được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u =120Ö2cos(120pt) (V). Biết rằng ứng với hai gi trị của biến trở: R1 = 18 v R2 = 32 thì công suất tiêu thụ P trên đoạn mạch là như nhau. Công suất P của đoạn mạch có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

2. Cho mạch điện xoay chiều RLC trong đó L có thể thay đổi được. Tìm giá trị của L để:
a. Cường độ hiệu dụng I của mạch đạt giá trị cực đại
b. Công suất tỏa nhiệt của mạch đạt cực đại. Tính gi trị Pmax
c. Điện áp hiệu dụng hai đầu L đạt cực đại

3. Cho mạch điện RLC, C thay đổi, u = 120Ö2cos(100pt)V. Khi C = C0 thì UCmax = 200V. Khi đó P = 38,4W. Tính R, L, C0


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: