Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/23/2020 7:06:15 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
Bài tập về nmẫu nguyên tử Borh
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI TẬP MẪU NGUYÊN TỬ BOR

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Mô hình hành tinh nguyên tử

- Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử

- Sự tạo thành quang phổ phát xạ của nguyên tử Hyđrô.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 6 bài tập tự luận về mẫu nguyên tử Bor được lấy từ các đề kiểm tra của các trường, sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Bài tập mẫu nguyên tử  Bor.

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ được ôn lại các kiến thức về mẫu nguyên tửu Bor và phương pháp giải các bài tập về mẫu nguyên tử Bor. Đây là dạng bài tập quan trọng có trong các đề thi học kì và đề đại học , cao đẳng.


MẪU NGUYÊN TỬ BOR

1. Mô hình hành tinh nguyên tử

Ernest Rutherford (1871 - 1937) là một nhà vật lý người New Zealand  hoạt động trong lĩnh vực phóng xạ  và cấu tạo nguyên tử.

Đầu thập niên 1900, Ông đã phát hiện ra ba dạng tia phát ra từ các chất phóng xạ

Năm 1907, ông là giáo sư vật lý ở trường Đại học Manchester.

Năm 1908, ông được tặng giải thưởng Nobel hóa học.

Từ năm 1919, ông làm việc ở Cambridge và Luân Đôn.

- Hạt nhân mang điện tích dương kích thước rất nhỏ, tập trung phần lớn khối lượng của nguyên tử.

- Xung quanh hạt nhân có các êlectron mang điện tích âm chuyển động giống như các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời.

+ Nhược điểm 1 : Theo thuyết sóng, electron chuyển động có gia tốc xung quanh hạt nhân  nên phát sinh sóng điện từ à sóng mang theo năng lượng à năng lượng nguyên tử giảm à thế năng giảm à bán kính giảm à electron rơi vô nhân à nguyên tử bị phá vở

+Nhược điểm 2: bán kính quỹ đạo của electron giảm liên tục à năng lượng nguyên tử giảm liên tục à sóng điện từ phát ra có tần số thay đổi liên tục à Hydro chỉ có quang phổ liên tục ( thực tế có cả quang phổ vạch)

Hạn chế :  Không giải thích tính bền vững của nguyên tử và sự tạo thành quang phổ vạch của nguyên tử Hyđrô.

Để khắc phục những khó khăn của mẫu nguyên tử Rutherford , năm 1913, Bohr vận dụng thuyết lượng tử  và việc nghiên cứu quang phổ vạch Hidro  để xây dựng mẫu nguyên tử  Bo (Bohr)  bằng cách bổ sung thêm hai tiên đề vào mẫu hành tinh nguyên tử

2. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử

a. Tiên đề về các trạng thái dừng

Nguyên tử chỉ tồn tại trong 1 số trạng thái có năng lượng xác địnhgọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong cáctrạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ.

- Đối với nguyên tử hiđrô

rn = n2r0

r0 = 5,3.10-11m gọi là bán kính quỹ đạo Bo , n = 1,2,3,4,5,.....

b. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử

Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (Ensang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (Em)thì nó phát ra 1 phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu En - Em:

e = hfnm = E- Em


3. Sự tạo thành quang phổ phát xạ của nguyên tử Hyđrô

Quang phổ nguyên tử Hydro  gồm ba dãy :

- Dãy Laiman : nằm ở vùng tử ngoại.

- Dãy Banme  một  phần nằm ở vùng tử ngoại, một phần nằm ở vùng ánh sáng nhìn thấy gồm 4 vạch đỏ , lam , chàm , tím.

- Dãy Pasen: vùng hồng ngoại 


Bài tập 1

BÀI TẬP MẪU BOHR

1. Biết bước sóng ứng với 4 vạch trong dãy Banme là la = 0,656mm,  lb = 0,486mm, lg = 0,434mm, ld = 0,410mm. Tính bước sóng ánh sáng ứng với ba vạch của dãy Pasen nằm trong vùng hồng ngoại.

2. Bước sóng của vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Laiman là lo = 122nm, của hai vạch Ha và Hb trong dãy Banme lần lượt là l1 = 656nm và l2 = 486nm. Hãy tính bước sóng của vạch quang phổ thứ hai trong dãy Laiman và vạch đầu tiên trong dãy Pasen.

3. Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô, vạch ứng với bước sóng dài nhất trong dãy Laiman là l1 = 0,1216mm và vạch ứng với sự chuyển của electron từ quỹ đạo M về quỹ đạo K có bước sóng l2 = 0,1026mm. Hãy tính bước sóng dài nhất l3 trong dãy Banme.

4. Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định bằng công thức :

 với n là số nguyên ; n = 1 ứng với mức cơ bản K ; n = 2, 3, 4, … ứng với các mức kích thích L, M, N, …

a. Tính ra Jun năng lượng iôn hoá của nguyên tử hiđrô.

b. Tính ra mét bước sóng của vạch đỏ Ha trong dãy Banme.

     Cho 1eV = 1,6.10-19J ; h = 6,625.10-34Js ; c = 3.108m/s.

5. Năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hidro lần lượt là EK = -13,60eV; EL = -3,40eV; EM = - 1,51eV; EN = - 0,85eV; EO = -0,54eV. Hãy tìm bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử hidro phát ra.

6. Biết bước sóng của hai vạch đầu tiên trong dãy Laiman của nguyên tử hidro là lL1 = 0,122mm và lL2 = 1033nm. Biết mức năng lượng ở trạng thái kích thích thứ hai là -1,51eV. Tìm bước sóng của vạch Ha trong quang phổ nhìn thấy của nguyên tử hidro, mức năng lượng của trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích thứ nhất.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề kiểm tra - Bài tập về mẫu nguyên tử Borh - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.