Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Sinh Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 7/20/2019 2:23:41 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Sinh Học lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
Bài 8. Quy luật Menđen : Quy luật phân li
Bài tập sách giáo khoa và câu hỏi mở rộng
Số phần: 8 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Sinh học chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!
Đánh giá bài giảng:

  Giáo viên: Thầy Nguyễn Lâm Quang Thoại

  Giới thiệu: qua bài học này, các bạn sẽ biết được ôn lại một số khái niệm
  cơ bản, phương pháp nghiên cứu di truyền Menđen, thí nghiệm Menđen, giải
  thích kết quả bằng sơ đồ, giải thích bằng cơ sở tế bào học và nội dung định
  luật phân li bằng hệ thống các câu hỏi sách giáo khoa và một số câu hỏi mở
  rộng có hương dẫn giải.

BÀI 8: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI

PHẦN II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA


Câu 1.
Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử thì cần có điều kiện là:

Câu 2. Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội - lặn hoàn toàn mà là đồng trội thì qui luật của Mendel có còn đúng không? Vì sao?

Câu 3. Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội : 1 lặn thì cần có các điều kiện:

Câu 4. Cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một kiểu hình trội?

PHẦN III. HỆ THỐNG CÂU HỎI MỞ RỘNG

Câu 1. Phương pháp nghiên cứu di truyền của Mendel

Câu 2. Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào? Hãy phát biểu nội dung quy luật phân li?

Câu 3. Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội - lặn hoàn toàn mà là đồng trội thì qui luật của Mendel có còn đúng không? Vì sao?

Câu 4. Trong phép lai một tính trạng, để cho đời sau có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 3 trội: 1 lặn thì cần có các điều kiện:

Câu 5. Cần phải làm gì để biết chính xác kiểu gen của một kiểu hình trội?

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.