Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 3:26:01 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 0. Dẫn xuất HiĐrocacbon
Bài 4. BT tổng kết chương 0
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI 4. BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG 0

  • Viết được công thức phân tử tổng quát của mọi hidrcacbon, của mọi dãy

đồng đẳng có nhóm chức

  • Vận dụng các công thức phân tử tổng quát để giải nhanh các bài toán đốt.
Bài tập 1 Câu 1.  Viết CTPT tổng quát của este X tạo ra từ rượu no 3 chức và 3 axit đơn chức chưa no có 1 nối đôi. Viết CTCT của este tiêu biểu và đơn giản nhất.

         A. CnH2n-10O3, C3H5(O-CO-CH=CH2)3.    
         B. CnH2n-10O6, n ≥ 12, C3H5(CO-O-CH=CH2)3.
         C. CnH2n-10O6, n ≥12. C3H5(O-CO-CH=CH2)3.
     
        
D. Tất cả đều sai


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn 29,5 gam một amin no X đơn chức ta thu được 5,6 lít khí N2(đktc). Số đồng phân amin của X là:
          
A.
5.                   B. 4.                 C. 3.                      D. 6.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 1,07 gam một amin X có một nhân thơm đơn chức ta thu được 1,568 lít khí CO2 (đktc). Số đồng phân amin có nhân thơm của X là
             A. 4.                     B. 5.                 C. 3.                 D. 6. 


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4.  X là axit α- amino mạch thẳng no có hai nhóm chức axit và một nhóm NH2. 14,7 gam X có thể p/ư vừa đủ với 200 ml dd HCl 0,5M. CTCT của X là:
          A. HOOC-CH(NH2) CH2-COOH.                B. HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.
           C. HOOC-CH2CH(NH2)-CH2-COOH.         D. HOOC-CH2-CH2- CH2-CH(NH2)-COOH.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Viết CTPT tổng quát của các dãy đồng đẳng sau đây, trong mỗi trường hợp hãy viết CTPT và CTCT của chất tiêu biểu đơn giản nhất. (Đề chung cho câu 6-7-8-9)
Câu 6.
 Anđehit no và xeton no, mạch hở


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 7. Anđêhit thơm và xeton thơm đơn chức


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 8.  Anđêhit chưa no mạch hở có 1 nối đôi hai chức.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 9.  Xeton chưa no có 1 nối đôi mạch hở đơn chức.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9 Câu 10. Cho sơ đồ biến hóa:
              
X và Z là:
            A. CH2=CH2 và HO-CH2-CH2-OH.               B. CH3-CH=CH2, HO-CH2-CH2-CH2-OH.
               C. Xiclopropan, HO-CH2-CH2-CH2-OH.              D.Tất cả đều sai.

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 11. Hỗn hợp X gồm hai axit no mạch hở số nhóm chức là hai số nguyên liên tiếp . 0,1 mol X trung hòa vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Phần % theo số mol của hai axit là:
   A. 40% và 60%.                                  B. 50% và 50%.

 
C. 75% và 25%.                                   D. 30% và 70%.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 11 Câu 12. Công thức của hai axit ở câu 11 có thể là

A. C2H4O2  và C3H4O4.
B. H-COOH và CH3-COOH.
C. CH2O2 và C4H6O4 hay C2H4O2 và C3H4O4.
D. C3H6O2 và C3H4O4.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: