Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 3:28:43 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG
Bài tập Tán sắc ánh sáng
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI TẬP TÁN SẮC ÁNH SÁNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Tán sắc ánh sáng qua lăng kính.

- Đường đi của tia sáng qua lăng kính.

- Công thức của lăng kính.

  + Góc lệch cực tiểu.

  + Điều kiện để có tia lo ra cạnh bên

- Một số bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 18 bài tập bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm về tán sắc ánh sáng được lấy trong các đề kiểm tra và đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Bài tập tán sắc ánh sáng.

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết được cách vẽ đường đi của tia sáng qua lăng kính, công thức của lăng kính và phương pháp giải các bài tập về lăng kính. Đây là dạng bài tập quan trọng sẽ có trong các đề thi và đề kiểm tra.


BÀI TẬP TÁN SẮC ÁNH SÁNG

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Tán sắc ánh sáng với lăng kính.

 Đường đi của tia sáng qua lăng kính:

- Tia sáng ló JR qua lăng kính bị lệch về phía đáy của lăng kính so với phương của tia

sáng tới.

Công thức của lăng kính:

- Tại I: sini = n.sinr.

- Tại J: sini’ = n.sinr’.

- Góc chiết quang của lăng kính: A = r + r’.

- Góc lệch của tia sáng qua lăng kính: D = i + i’ – A.

* Trường hợp nếu các góc(i r) là nhỏ ta có các công thức gần đúng:

i = n.r                               i’ = n.r’.

A = r + r’.                         D = (n – 1).A

Góc lệch cực tiểu:

Khi tia sáng qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì đường đi của tia sáng đối xứng qua mặt phân giác của góc chiết quang của lăng kính. Ta có:  
                                                    

Công thức tính góc lệch cực tiểu:             

Điều kiện để có phản xạ toàn phần: n1 > n2   và i  > igh với 

Điều kiện để có tia ló ra cạnh bên:

Đối với góc chiết quang A: A ≤ 2.igh.

Đối với góc tới i: i  ³ i0 với sini0 = n.sin(A – igh).


Bài tập 1

Câu 1: Ánh sáng đỏ có bước sóng trong chân không là 0,6563mm, chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,3311. Trong nước ánh sáng đỏ có bước sóng:

A. 0,4226mm                        B. 0,4931mm                        C. 0,4415mm                        D. 0,4549mm

Câu 2: Một thấu kính hội tụ có hai mặt lồi có bán kính giống nhau 20cm. Chiết suất của ánh sáng đỏ và tím đối với thấu kính là: nd =1,5, nt=1,54. Khi đó khoảng cách từ tiêu điểm đối với tia đỏ và tia tím là:

A. 19,8cm                           B. 0,148cm.                        C. 1,49cm.                          D. 1,49m.

Câu 3: Một thấu kính hội tụ gồm 2 mặt cầu lồi giống nhau bán kính R=30cm. Chiết suất của thấu kính đối vơi ánh sáng đỏ là 1,5 và đối với ánh sáng tím là 1,54. Khoảng cách giữa tiêu điểm đối với tia đỏ và tiêu điểm đối với tia tím của thấu kính là:

A. 30cm.                             B. 2,22cm.                          C. 27,78cm.                        D. 22,2cm.

Câu 4: Một thấu kính mỏng hội tụ gồm 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R, có chiết suất đối với tia đỏ nà nđ = 1,60 đối với tia tím là nt = 1,69. Ghép sát vào thấu kính trên 1 thấu kính phân kỳ, 2 mặt cầu giống nhau, bán kính R. Tiêu điểm của hệ thấy kính đối với tia đỏ và đối với tia tím trùng nhau. Thấu kinh phân kỳ có chiếu suất đối với tia đỏ (n’đ) và tia tím (n’t) liên hệ với nhau bởi:

A. n’t = 2n’đ + 1                    B. n’t = n’d + 0,01                  C. n’t = 1,5n’đ                           D. n’t = n’đ + 0,09

Câu 5: Một lăng kính thuỷ tinh có A = 450. Chiếu chùm tia sáng hẹp đa sắc SI gồm tập hợp 4 tia đỏ, vàng, lục tím đến gặp mặt bên AB theo phương vuông góc, thì có những tia nào ló ra khỏi mặt AC? (Biết chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng màu vàng là Ö2 )

A. Đỏ                                                                                 B. Đỏ, vàng                  

C. Đỏ, vàng, lục                                                                   D. Đỏ, vàng, lục, tím

Câu 6: Một lăng kính có góc chiết quang là 600 Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5. Khi chiếu tia tới lăng kính với góc tới 600 thì góc lệch của tia đỏ qua lăng kính là:

A. Dd = 18,07                      B. Dd = 24,74                      C. Dd = 48,59                     D. Dd =38,88

Câu 7: Một lăng kính có góc chiết quang A= 60, chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ nđ = 1,6444 và đối với tia tím là nt = 1,6852. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên của lăng kính dưới góc tới nhỏ. Góc lệch giữa tia ló màu đỏ và tia ló màu tím:

A. 0,0011 rad                      B. 0,0043 rad                      C. 0,00152 rad                     D. 0,0025 rad

Câu 8: Một lăng kính có góc chiết quang A = 50, chiếu một chùm tia tới song song hẹp màu lục vào cạnh bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phân giác của góc A sao cho một phần của chùm tia sáng không đi qua lăng kính và một phần qua lăng kính. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu lục n = 1,55. Khi i, A bé thì góc lệch D của tia sáng qua lăng kính là:

A. 2,860.                              B. 2,750.                              C. 3,090.                         D. Một giá trị khác.

Câu 9: Một bể nước sâu 1,2m. Một chùm ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt nước dưới góc tới i sao cho sini=0,8. Chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,331 và đối với ánh sáng tím là 1,343. Bề rộng của dải quang phổ dưới đáy bể là:

A. 2,5cm.                            B. 1,25cm.                          C. 1,5cm.                           D. 2cm.

Câu 10: Một lăng kính có góc chiết quang A = 60. Chiếu chùm ánh sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang tại 1 điểm rất gần A. Chùm tia ló được chiếu vào 1 màn ảnh đặt song song với mặt phẳng phân giác nói trên và cách mặt phẳng này 1 khoảng 2m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5 và đối với ánh sáng tím là 1,54. Bề rộng quang phổ trên màn là:

A. » 8,383mm.                     B. »11,4mm.                       C. » 4mm.                           D. » 6,5mm.

Câu 11: Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tới mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A = 600. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím là 1,54. Góc lệch cực tiểu của tia màu tím bằng:

A. 51,30.                              B. 49,460.                            C. 40,710.                           D. 30,430


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Câu 1: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng của nó trong không khí là 0,7 mm và trong chất lỏng trong suốt là 0,56 mm Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó là:

A. 1,25.                         B. 1,5.                                      C. Ö2                                D. Ö3

Câu 2: Bước sóng của ánh sáng đỏ trong không khí là 0,75mm Bước sóng của nó trong nước là bao nhiêu?

Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 4/3.

A. 0,632mm                     B. 0,546mm                                 C. 0,445mm                        D. 0,562mm

Câu 3: Một bức xạ đơn sắc có tần số f = 4,4.1014HZ thì khi truyền trong không khí sẽ có bước sóng là:

A. l = 0,6818m                B. l = 0,6818µm.                    C. l = 13,2µm                     D. l=0,6818. 10-7m

Câu 4: Chiết suất của môi trường là 1,65 khi ánh sáng chiếu vào có bước sóng 0,5mm. Vận tốc truyền và tần số của sóng ánh sáng đó là:

A. v = 1,82.108m/s. f = 3,64.1014Hz.                                B. v = 1,82.106m/s. f = 3,64.1012Hz.

C. v = 1,28.108m/s. f = 3,46.1014Hz.                                D. v = 1,28.106m/s. f = 3,46.1012Hz.

Câu 5: Một bức xạ đơn sắc có tần số f = 4,4.1014HZ  khi truyền trong nước có bước sóng  0,5µm thì chiết suất của nước đối với bức xạ trên là:

A. n = 0,733                      B. n= 1,32                             C. n= 1,43                           D. n= 1,36

Câu 6: Một lăng kính có góc chiết quang A=60. Chiếu 1 tia sáng trắng tới mặt bên của lăng kính với góc tới nhỏ. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5 và đối với ánh sáng tím là 1,54. Góc hợp bởi tia ló màu đỏ và màu tím là:

A. 0,240.                            B. 3,240.                                     C. 30.                                    D. 6,240.

Câu 7: Một lăng kính có tiết diện thẳng là 1 tam giác đều ABC. Chiếu 1 chùm tia sáng trắng hẹp vào mặt bên AB đi từ đáy lên. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là Ö2 và đối với ánh sáng tím là Ö3. Giả sử lúc đầu lăng kính ở vị trí mà góc lệch D của tia tím là cực tiểu, hỏi phải quay lăng kính 1 góc bằng bao nhiêu để tới phiên góc lệch của tia đỏ cực tiểu?

A. 450.                                B. 600.                                         C. 150.                                D. 300.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề kiểm tra - Bài tập tán sắc ánh sáng - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: