Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 6/3/2020 5:39:08 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG II. SÓNG CƠ HỌC
Bài tập sóng dừng
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI TẬP SÓNG DỪNG

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Ôn lại lý thuyết sóng dừng.

- Phương pháp giải bài tập sóng dừng.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 14 bài tập về sóng dừng được lấy từ các đề thi, đề kiểm tra của các trường và sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Bài Tập Sóng Dừng

** Qua bài học này, các bạn biết được các dạng toán về sóng dừng, phương pháp giải các bài tập sóng dừng. Đây là dạng toán sẽ có trong các đề kiểm tra, đề thi và nội dung ôn tập.


SÓNG DỪNG

1. Sóng dừng

 1.1 Sự phản xạ của sóng:

+ Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

+ Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

 1.2 Sóng dừng:

+ Sóng truyền trên sợi dây trong trường hợp xuất hiện các nút và các bụng cố định trong không gian gọi là sóng dừng.

+ Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp bằng nửa bước sóng.

+ Sóng dừng là kết quả của hiện tượng giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ truyền theo cùng một phương. Dựa vào sóng dừng, ta có thể xác định được tốc độ truyền sóng.

2. Điều kiện để có sóng dừng:

+ Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định : l = n.l/2    (n= 1,2,3…..) n bằng số bụng sóng quan sát được.

+ Điều kiện để có sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do : l = (2n + 1).(l/4)      (n =0,1,2,…..) hay l = m.l/4 ( m= 1,3,5,….)

3. Phương trình sóng dừng trên sợi dây AB (với đầu A cố định hoặc dao động nhỏ là nút sóng)

  3.1.  Đầu B cố định (nút sóng):

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại B: uB =Acos2pft và u’B =-Acos2pft =Acos(2pft -p)

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách B một khoảng d là:

  và 

Phương trình sóng dừng tại M: uM = uM + u’M.

Biên độ dao động của phần tử tại M: 

   3.2.  Đầu B tự do (bụng sóng):

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại B: uB =uB’ =Acos2pft.

Phương trình sóng tới và sóng phản xạ tại M cách B một khoảng d là:

  và 

Phương trình sóng dừng tại M: uM = uM + u’M.

Biên độ dao động của phần tử tại M: 


Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG :

Bài 1: Một sợi dây đàn hồi AB được căng thẳng theo phương ngang, đầu A cố định, đầu B được rung bằng một dụng cụ để tạo thành sóng dừng trên dây. Biết tần số rung là 50Hz và khoảng cách giữa 5 nút liên tiếp là l= 1m. Tính vận tốc truyền sóng trên dây, và tốc độ dao động cực đại của 1 phần tử vật chất trên dây.

Bài 2: Một dây AB = 2m căng nằm ngang, đầu B cố định, đầu A dao động với chu kì 0,02s. Người ta đếm được từ A đến B có 5 nút.

a. Tìm tốc độ truyền sóng trên dây.

b. Nếu muốn rung dây thành 2 múi thì tần số dao động của A là bao nhiêu?

Bài 3: Một sợi dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn âm thoa f=50Hz.Khi âm thoa rung, trên dây có sóng dừng. Khoảng cách từ B đến nút thứ 4 là 21cm.

a. Tính bước sóng và tôc độ truyền sóng?

b. Tính số nút, số bụng? Cho AB = 57cm

Bài 4: Sợi dây OB đầu B tự do, đầu O dao động ngang với tần số 100Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s.

a) Cho dây dài l1 = 21cm và l2 = 80 cm thì có sóng dừng xảy ra không? Tại sao?

b) Nếu có sóng dừng hãy tính số bụng và số nút.

Bài 5 : Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có bao nhiêu bụng và nút ? (kể cả 2 đầu AB)

Câu 6 : Một sợi dây PQ đầu P dao động với tần số f = 100Hz, coi hai đầu là nút sóng biết dây dài l = 1,2m,. Một điểm M trên dây cách đầu P một đoạn 30cm luôn dao động mạnh nhất, biết giữa M và P còn một điểm nữa cũng dao động mạnh nhất. Tốc độ sóng là bao nhiêu ?

Bài 7: Một sợi dây dao động theo phương trình u = 0,5sin(px/3)cos(40pt) (cm). Trong đó u là li độ dao động của một phần tử M của sợi dây đàn hồi mà vị trí cân bằng của M cách O là x.

a. Tính khoảng cách giữa hai nút liên tiếp trên sợi dây

b. Tính vận tốc truyền sóng dọc theo sợi dây

c. Tính vận tốc của một hạt trên sợi dây có vị trí x = 1,5cm tại thời điểm t = 9/8 (s).

Bài 8 :Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là một điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất, AB = 14 cm, gọi C là một điểm trong khoảng AB có biên độ bằng một nửa biên độ của B. Khoảng cách AC là bao nhiêu ?

Bài 9  . Sóng dừng xuất hiện trên sợi dây với tần số f =5Hz. Gọi thứ tự các điểm thuộc dây lần lượt là O,M,N,P sao cho O là điểm nút, P là điểm bụng sóng gần O nhất (M,N thuộc đoạn OP) . Khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp để giá trị li độ của điểm P bằng biên độ dao động của điểm M,N lần lượt là 1/20 và 1/15s. Biết khoảng cách giữa 2 điểm M,N là 0.2cm Bước sóng của sợi dây là bao nhiêu ?

Bài 10. Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là bao nhiêu ?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ :

Bài 1 : Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng truyền với tần số 50Hz, trên

dây đếm được năm nút sóng, kể hai nút A, B. Vận tốc truyền sóng trên dây là bao nhiêu ?

bài 2 : Một sợi dây AB dài 21cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s, đầu A dao động với tần số 100Hz. Trên dây có sóng dừng hay không ? số bụng sóng khi đó là bao nhiêu ?

Bài 3 : Một sợi dây đầu A cố định, đầu B dao động với tần số 100Hz, AB = l =130cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 40m/s. Trên dây có bao nhiêu nút sóng và bụng sóng bao nhiêu ?

Bài 4 :  Một sợi dây 2 đầu đều cố định, đầu B dao động với tần số 25Hz, AB = 18cm, vận tốc truyền sóng trên dây là 50cm/s. Trên dây có bao nhiêu bó sóng và bụng sóng bao nhiêu ?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề kiểm tra - Bài tập sóng dừng - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


12