Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 5:37:07 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG II. SÓNG CƠ HỌC
Bài tập sóng cơ
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI TẬP SÓNG CƠ

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Ôn lại những kiến thức về sóng cơ.

- Phương pháp giải bài tập sóng cơ.

- Một số ví dụ và bài tập liên quan .

2. Bài tập.

- Với 14 bài tập về sóng cơ được lấy từ các đề thi, đề kiểm tra và sách bài tập vật lý nâng cao. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề : Bài Tập Sóng Cơ

** Khi học xong bài này, các bạn sẽ biết được các dạng bài tập về sóng cơ, tìm các đại lượng sóng cơ và phương pháp giải các bài tập sóng cơ. Dạng bài tập này có trong các đề kiểm tra và đề thi.


SÓNG CƠ VÀ SỰ LAN TRUYỀN SÓNG CƠ

1. Sóng cơ :

Sóng cơ là dao động cơ lan truyền trong một môi trường. Sóng cơ không truyền được trong chân không.

Giải thích về nguyên nhân tạo sóng cơ : Sóng cơ được tạo thành nhờ lực liên kết đàn hồi giữa các phần tử của môi trường truyền dao động.

Sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng gọi là sóng ngang.

* Môi trường truyền: chất rắn, trên bề mặt chất lỏng

Sóng có phương dao động trùng với phương truyền sóng gọi là sóng dọc.

*Môi trường truyền: rắn, lỏng, khí

2. Những đại lượng đặc trưng của chuyển động sóng

 Biên độ của sóng (A) là biên độ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua.

 Chu kỳ của sóng (T) là chu kỳ dao động của một phần tử của môi trường có sóng truyền qua, nó bằng chu kỳ dao động của nguồn tạo sóng. Đại lượng f = 1/T gọi là tần số của sóng.

Tốc độ truyền sóng (v) là tốc độ truyền pha dao động trong môi trường. Đối với mỗi môi trường, tốc độ truyền sóng có một giá trị không đổi.

Bước sóng l là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ: l = v.T = v/f.

* Bước sóng cũng là khoảng cách giữa hai điểm trên một phương truyền sóng, gần nhau nhất và dao động cùng pha.

**Những điểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng trên phương truyền thì dao động cùng pha.

**Những điểm cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng trên phương truyền thì dao động ngược pha.

Năng lượng sóng là năng lượng dao động của các phần tử của môi trường có sóng truyền qua. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng

* Trong trường hợp không ma sát:

+ Năng lượng sóng không đổi nếu sóng truyền theo một đường thẳng.

+ Năng lượng sóng tỉ lệ nghịch với khoảng cách nếu sóng truyền trong một mặt phẳng.

+ Năng lượng sóng tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách nếu sóng truyền trong không gian.

Phương trình sóng:

Nếu dao động của nguồn sóng (tại gốc tọa độ) có dạng: u = A cos(wt) thì phương trình sóng tại M có dạng :
    

Trong đó u là li độ vừa tuần hoàn theo thời gian vừa tuần hoàn theo không gian.  A là biên độ ; x là tọa độ của điểm M. 

Nếu sóng truyền ngược chiều dương của trục Ox thì:

Nếu dao động của nguồn sóng (tại gốc tọa độ) có dạng: u = Acos(wt +j0) với j0 là pha ban đầu thì phương trình sóng tại M có dạng:  

Độ lệch pha giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng d sẽ là  

  


Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG :

1 Vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s, trong nước là 1435m/s. Một âm có bước sóng trong không khí là 50cm thì khi truyền trong nước có bước sóng là bao nhiêu ?

2. Một người gõ một nhát búa vào đường sắt, ở cách đó 1056m một người khác áp tai vào đường sắt thì nghe thấy 2 tiếng gõ cách nhau 3 giây. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330m/s thì vận tốc truyền âm trong đường sắt là bao nhiêu ?

3. Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 2m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trọng 8s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu ?

4. Một điểm A trên mặt nước dao động với tần số 100Hz. Trên mặt nước người ta đo được khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 3cm. Khi đó vận tốc truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu  ?

5. Sóng truyền trên dây với vận tốc 4m/s tần số của sóng thay đổi từ 22hz đến 26Hz. Điểm M cách nguồn một đoạn 28cm luôn luôn dao động vuông pha với nguồn. Bước sóng truyền trên day là bao nhiêu ?

6. Một điểm O trên mặt nước dao động với tần số 20Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước thay dđổi từ 0,8m/s đến 1m/s. Trên mặt nước hai điểm A và B cách nhau 10cm trên phương truyền sóng luôn luôn dao dộng ngược pha nhau. Bước sóng trên mặt nước là bao nhiêu ?

7. Một sóng âm có tần số 300Hz lan truyền trong không khí với tốc độ  330m/s, độ lệch pha của sóng tại hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng cách nhau 11/3 m là bao nhiêu ?

8. Xét sóng truyền theo một sợi dây căng thẳng dài . Phương trình dao động tại nguồn O có dạng: u = acos4pt (cm,s), vận tốc truyền sóng là 50cm/s. Gọi M và N là 2 điểm gần O nhất lần lượt dao động cùng pha và ngược pha với O. Khoảng cách từ O đến M,N là bao nhiêu ?

9.  Nguồn phát sóng được biểu diễn: u = 3cos20pt (cm). Vận tốc truyền sóng là 4m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng và cách nguồn 20cm có dạng thế nào ?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ:

1. Xét sóng truyền theo một sợi dây căng thẳng dài. Phương trình dao động tại nguồn O có dạng u = acospt (cm). Vận tốc truyền sóng 0,5m/s. Gọi M, N là hai điểm gần O nhất lần lượt dao động cùng pha và ngược pha với O. Khoảng cách từ O đến M, N là bao nhiêu ?

2.  Một sóng có tần số 500Hz có tốc độ lan truyền 350m/s. Hai điểm gần nhất trên sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng p/4.

3.  Phương trình dao động của một nguồn phát sóng có dạng u = u0 cos(20pt). Trong khoảng thời gian 0,225s, sóng truyền được quãng đường bằng bao nhiêu ?

4.  Nguồn phát sóng được biểu diễn: u =2cos20pt (cm). Vận tốc truyền sóng là 4m/s. Phương trình dao động của một phần tử vật chất trong môi trường truyền sóng và cách nguồn 40cm có dạng nào ?

5. Trong thời gian 12s một người quan sát thấy 7 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. Vận tốc truyền sóng là 2m/s. Bước sóng có giá trị nào ?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề kiểm tra - Bài tập sóng cơ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: