Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 8:49:08 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm
Bài 9. Bài tập nâng cao nhôm và hợp chất nhôm
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

Bài 9BÀI TẬP NÂNG CAO

NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

Thực hành bài tập trắc nghiệm về cách tính khối lượng ,cách xác định kim loại , phản ứng hóa học thể tích của dung dịch,….trong bài Nhôm – Hơp chất của Nhôm

Bài tập 1

Câu 1. Nhôm bền trong không khí và nước là do:
     A. nhôm là kim loại kém hoạt động.
     B. có màng oxit Al2O3 bền vững bảo vệ.
     C. có màng hidroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ.
    D. nhôm có tính thụ động với không khí và nước.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây:
     A. HCl.                    B. H2SO4.                   C. NaHSO4.                         D. NH3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Cho 31,2 gam bột nhôm và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:
     A. 16,2 gam và 15 gam.                                   B. 10,8 gam và 20,4 gam.
     C. 6,4 gam và 24,8 gam.                                  D. 11,2 gam và 20 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Hỗn hợp X gồm hai kim loại K và Al có khối lượng 10,5 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X trong nước được dung dịch A. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào dung dịch A lúc đầu không có kết tủa, khi thêm được 100 ml dung dịch HCl thì bắt đầu có kết tủa. % theo mol các kim loại trong X là:
      A. 25% và 75%.            B. 66,67% và 33,33%.           C. 40% và 60%.            D. 70% và 30%.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với dung dịch HCl thu được 4,15 gam hỗn hợp hai muối clorua. Khối lượng của mỗi hidroxit trong hỗn hợp lần lượt là:
     A. 1,17g và 2,98 gam.                                B. 1,12 gam và 1,6 gam.
     C. 1,12 gam và 1,92 gam.                          D. 0,8 gam và 2,24 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0,25 mol Ca(OH)2 . Khối lượng kết tủa thu được là:
     A. 10 gam.                         B. 15 gam.                     C. 20 gam.                 D. 25 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Có 28,1 gam hỗn hợp gồm MgCO3 và BaCO3 trong đó MgCO3 chiếm a% khối lượng. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch HCl để lấy khí CO2 rồi đem sục vào dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2 được kết tủa B. Giá trị của  a để lượng kết tủa B là lớn nhất và số mol B tương ứng là:
     A. 40% và 0,2 mol.       B. 28,5% và 0,2 mol.       C. 25% và 0,2 mol.       D. 28,5% và 0,15 mol.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Cách nào sau đây thường được dùng để điều chế kim loại Ca:
 
A. Điện phân dung dịch CaCl2 có màng ngăn.                        
  B. Điện phân CaCl2 nóng chảy.
  C. Dùng Al để khử CaO ở nhiệt độ cao.            
 
D. Dùng kim loại Ba để đẩy Ca ra khỏi dung dịch muối CaCl2
.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - BT nâng cao nhôm và KL kiềm - kiềm thổ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.