Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/19/2019 9:25:01 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm
Bài 2. Bài tập nâng cao KL Kiềm và hợp chất
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI 2. BÀI TẬP NÂNG CAOKIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT

Giải nhanh các bài tập trắc nghiệm để củng cố kiến thức đã học về kim loại kiềm – hợp chất

Bài tập 1

Câu 1. Cho 3 gam hỗn hợp gồm natri và kim loại kiềm M tác dụng với nước. Để trung hòa dung dịch thu được  cần 800 ml dung dịch HCl 0,25M. Kim loại kiềm M là:
        A. Li.                             B. Cs.                         C. K.                           D. Rb.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Hòa tan 4,7 gam K2O vào 195,3 gam nước. Nồng độ % của dung dịch thu được là:
        
A. 2,6%.                    B. 6,2%.                     C. 2,8% .                     D, 8,2%.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Sục V lít khí CO2 vào 200ml dung dịch KOH 0,1M ta thu được 1,69 gam muối khan. Giá trị của V (đktc) là:
        
A. 3,36 lít.                      B. 0,036 lít.                       C. 1,12 lít.                  D. 0,336 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Cho hỗn hợp Na và Mg lấy dư vào 100 g dung dịch H2SO4 20% thì thể tích H2 (đktc) thoát ra là:
        
A. 4,57 lít.                  B. 54,35 lít.                      C. 49,78 lít.                      D. 57,35 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Cho 8 dung dịch: dd KOH, dd KHCO3, dd CuSO4, dd NH4NO3, dd ZnCl2, dd AlCl3, dd HCl, dd Ba(OH).  Số dung dịch phản ứng được với dung dịch NaOH là:
        
A. 4.                            B. 5.                           C. 6.                    D. 7.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Dung dịch X chứa các ion Ca2+, Ba2+,Mg2+, Sr2+, Cl-, NO3-. Dung dịch nào sau đây phản ứng được với tất cả các cation trong X:
        
A. Dung dịch K2CO3.                                    B. Dung dịch KOH.
        
C. Dung dịch Ba(OH)2.                                 C. Dung dịch Na2SO4.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. V lít dung dịch MCln 1M tác dụng vừa đủ với 4V lít dung dịch NaOH 0,5M thu được m gam kết tủa, lọc tách kết tủa, giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, ta thu được dung dịch X có nồng độ mol/l bằng:
        
A.0,5M.                        B. 1M.                           C. 0,2M.                             D. 0,4M.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Cho 135 gam dung dịch axit lactic (CH3-CHOH-COOH hòa tan trong nước) 33,33% tác dụng với natri dư, thì thể tích V(đktc) của khí thoát ra là:
        
A. 44,8 lít.                     B. 67,2 lít.                       C. 123,2 lít.                         D. 112 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.