Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 3:31:55 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm
Bài 6. BT nâng cao kim loại kiềm thổ và hợp chất
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI 6. BÀI TẬP NÂNG CAO - KIM LOẠI KIỀM THỔ

Thực hành bài tập trắc nghiệm về cách tính khối lượng kim loại kiềm thổ, cách xác định kim loại kiềm thổ, phản ứng hóa học của kim loạị kiềm thổ, thể tích của dung dịch,….

Bài tập 1

Câu 1.  Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm N2 và CO2 đi qua 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M thu được 1 gam kết tủa . Hãy xác định % theo thể tích của CO2 trong hỗn hợp.
        
A. 2,24%.                  B. 4,48%.                   C. 15,68%.                   D. 2,24% hay 15,68%.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Cho 10 ml dung dịch muối canxi tác dụng với dung dịch muối natri carbonat dư thu được kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 0,28 gam chất rắn. Nồng độ mol/lít của ion Ca2+ trong dung dịch ban đầu là:
        
A. 0,1M.                       B. 0,05M.                   C. 0,5M.                    D. 0,25M.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Hòa tan 1,8 gam muối sunphat kim loại phân nhóm chính nhóm II trong nước rồi pha loãng cho đủ 50 ml dung dịch. Để phản ứng hết với dung dịch này cầ 20 ml dung dịch BaCl2 0,75M. Nồng độ mol/lít và tên của của dung dịch muối được pha chế là:
        
A. 0,5 và MgSO4.                 B. 0,15 và BeSO4.               C. 0,3 và MgSO­4.             D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Hãy xác định tên của kim loại phân nhóm chính nhóm II biết rằng khi hòa tan 2 gam kim loại vào dung dịch HCl và sau đó cô cạn dung dịch người ta thu được 5,55 gam muối khan.
        A. Ca.                               B. Mg.                        C. Be.                                 D. Ba.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Hòa tan 8,2 gam hỗn hợp hai muối canxi cacbonat và magie cacbonat trong nước cần 2,016 lít khí CO2 (đktc). Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp là:
        A. 4 gam CaCO3 và 4,2 gam MgCO3.                             B. 2,2 gam CaCO3 và 6 gam MgCO3.
        C. 4 gam MgCO3 và 4,2 gam CaCO3.                             D. 3 gam CaCO3 và 5,2 gam MgCO3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Sục V lít khí CO2 vào 5 lít dung dịch chứa Ca(OH)2 0,02M và NaOH 0,05M ta thu được 6 gam kết tủa trắng. Giá trị của V là:
        A. 1,344 lít.                   B. 8,376 lít.                 C. 1,344 lít và 6,72 lít.                 D. 1,344 lít hay 8,376 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 5 lít dung dịch Ba(OH)2 0,04M ta thu được 9,85 gam kết tủa trắng . Giá trị của V là:
        A. 1,12 lít.                     B. 2,24 lít.                    C. 1,12 lít và 7,84 lít.                 D. 1,12 lít và 4,48 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Sục 4,48 lít khí CO2 vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,02M  và NaOH 0,05M. Cho thể tích dung dịch không thay đổi. Nồng độ mol/lít của dung dịch sau phản ứng là:
        
A. 0,02M.                       B. 0,1M.                                C. 0,02M và 0,01M.                      D. 0,04M.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Bài tập nâng cao kim loại kiềm thổ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.