Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 10/22/2019 6:05:11 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
Bài tập về mạch dao động LC (Phần 2)
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:
 

BÀI TẬP MẠCH DAO ĐỘNG LC (PHẦN 2)

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Ôn lại lý thuyết mạch dao động LC.

- Phương pháp giải bài tập mạch LC.

- Một số ví dụ và bài tập mạch LC .

2. Bài tập.

- Với 6 bài tập bao gồm các câu bài tập tự luận về mạch dao động LC được trích từ các đề kiểm tra, đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề Bài tập mạch dao động LC ( phần 2).

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết các thêm dạng bài tập về mạch dao động LC  và phương pháp giải bài tập mạch LC. Bài giảng này giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải bài tập mạch LC. Dạng toán này sẽ có trong nội dung ôn thi của các năm.


LÝ THUYẾT MẠCH DAO ĐỘNG LC

1. Cấu tạo :

Mạch dao động (hay khung dao động) là mạch kín gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Điện trường và từ trường trong mạch biến thiên, nên dao động của mạch gọi là dao động điện từ.

2. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện , điện tích trên tụ và hiệu điện thế.

Trong mạch dao động, điện tích q của tụ điện, dòng điện i trong mạch và hiệu điện thế u giữa hai bản tụ đều biến thiên tuần hoàn theo quy luật dạng sin với tần số góc:

q = q0cos(wt + j)


q, u cùng pha nhau , còn i nhanh pha hơn q, u một góc π/2

3. Nếu không có tác động điện hoặc từ với bên ngoài, thì dao động điện từ là một dao động tự do

+ Tần số góc riêng: 

+ Tần số riêng: 

+ Chu kỳ riêng: 

L là độ tự cảm của cuộn cảm, đơn vị là henry (H) và C là điện dung của tụ điện, đơn vị là fara ( F).

4. Năng lượng của mạch dao động LC:

+ Năng lượng điện trường tức thời trong tụ điện:
  

+ Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn cảm: 
   

+ Năng lượng điện từ của mạch dao động LC:

W = WC + WL = const          

5. Dao động điện từ tắt dần.

Trong mạch dao động thực (r ≠ 0) luôn có tiêu hao năng lượng, nên năng lượng của mạch sẽ giảm dần. Dao động của mạch sẽ tắt khi năng lượng đã hết. Hiện tượng này gọi là dao động điện từ tắt dần. Điện trở r càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.

6. Dao động điện từ duy trì. 

Để dao động điện từ không tắt dần, người ta bố trí một cơ cấu bù năng lượng cho mạch. Sau mỗi chu kỳ dao động, mạch được bổ sung đúng số năng lượng đã bị tiêu hao. Dao động của mạch khi đó gọi là dao động điện từ duy trì, có tần số vẫn là tần số dao động riêng. Hệ dao động khi đó gọi là hệ tự dao động.


Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1  Một mạch dao động điện LC với L=10-4H và C=25pF. Tại thời điểm ban đầu dòng điện trong mạch i0=20mA và hiệu điện thế ở 2 cực của tụ điện là UC= 40Ö3 V. Tìm biểu thức của i, q và uC theo thời gian t.

Bài 2 Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L=0,2H và tụ điện có điện dung C = 20μF. Người ta tích điện cho tụ điện đến hiệu điện thế cực đại U0=4V. Chọn thời điểm ban đầu  (t=0) là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện. Viết biểu thức tức thời của điện tích q trên bản tụ điện mà ở thời điểm ban đầu nó tích điện dương. Tính năng lượng điện trường tại thời điểm t = T/8, T là chu kì dao động.

Bài 3. Một khung dao động thực hiện dao động điện từ tự do không tắt trong mạch. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai bản tụ là u=60cos10000pt (V). Điện dung của tụ là C=1mF. Tính:

1. Chu kì dao động điện từ và bước sóng điện từ trong mạch

2. Hệ số tự cảm L của cuộn dây và năng lượng điện từ trong khung dao động.

3. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để cường độ dòng điện qua mạch tăng từ không đến giá trị cực đại.

Bài 4  Biểu thức điện tích của tụ trong một mạch dao động có dạng q=Q0cos(2π.106t)(C).

a. Xác định thời điểm đầu tiên năng lượng từ bằng năng lượng điện trường.

b. Xác định thơi gian ngằn nhất để sau hai lần năng lượng từ bằng năng lượng điện trường.

Bài 5   Một mạch dao động gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L=1,6.10-4H và tụ điện C=8nF.

1. Tính chu kì dao động riêng của mạch và bước sóng của sóng điện từ mà mạch có thể cộng hưởng.

2. Vì cuộn dây có điện trở nên để duy trì một hiệu điện thế cực đại U0=5V trên tụ phải cung cấp cho mạch một công suất P=6mW. Tìm điện trở cuộn dây?

Bài 6  Cường độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động LC lí tưởng là i=0,08cos(2000t)A. xác định thời gian ngăn nhất để cường độ dòng điện qua cuộn dây giảm còn 1 nữa kể từ lúc ban đầu


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: