Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 10/22/2019 6:02:12 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật lý lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG IV. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
Bài tập về mạch dao động LC (Phần 1)
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang vat ly 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI TẬP MẠCH DAO ĐỘNG LC (PHẦN 1)

Nội dung bài học:

1. Bài giảng:

- Ôn lại lý thuyết mạch dao động LC.

- Phương pháp giải bài tập mạch LC.

- Một số ví dụ và bài tập mạch LC .

2. Bài tập.

- Với 8 bài tập bao gồm các câu bài tập tự luận về mạch dao động LC được trích từ các đề kiểm tra, đề thi của các trường. Các bài tập này được khái quát thành vấn đề sau :

Vấn đề Bài tập mạch dao động LC ( phần 1).

** Qua bài học này, các bạn sẽ biết các dạng bài tập về mạch dao động LC  và phương pháp giải bài tập mạch LC. Dạng bài tập này là những nội dung cơ bản sẽ có trong ôn thi tốt nghiệp, đại học và có trong các đề thi của các năm.


LÝ THUYẾT MẠCH DAO ĐỘNG LC

1. Cấu tạo :

Mạch dao động (hay khung dao động) là mạch kín gồm cuộn cảm L và tụ điện C. Điện trường và từ trường trong mạch biến thiên, nên dao động của mạch gọi là dao động điện từ.

2. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện , điện tích trên tụ và hiệu điện thế.

Trong mạch dao động, điện tích q của tụ điện, dòng điện i trong mạch và hiệu điện thế u giữa hai bản tụ đều biến thiên tuần hoàn theo quy luật dạng sin với tần số góc:

q = q0cos(wt + j)


q, u cùng pha nhau , còn i nhanh pha hơn q, u một góc π/2

3. Nếu không có tác động điện hoặc từ với bên ngoài, thì dao động điện từ là một dao động tự do

+ Tần số góc riêng: 

+ Tần số riêng: 

+ Chu kỳ riêng: 

L là độ tự cảm của cuộn cảm, đơn vị là henry (H) và C là điện dung của tụ điện, đơn vị là fara ( F).

4. Năng lượng của mạch dao động LC:

+ Năng lượng điện trường tức thời trong tụ điện:
  

+ Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn cảm: 
   

+ Năng lượng điện từ của mạch dao động LC:

W = WC + WL = const          

5. Dao động điện từ tắt dần.

Trong mạch dao động thực (r ≠ 0) luôn có tiêu hao năng lượng, nên năng lượng của mạch sẽ giảm dần. Dao động của mạch sẽ tắt khi năng lượng đã hết. Hiện tượng này gọi là dao động điện từ tắt dần. Điện trở r càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.

6. Dao động điện từ duy trì. 

Để dao động điện từ không tắt dần, người ta bố trí một cơ cấu bù năng lượng cho mạch. Sau mỗi chu kỳ dao động, mạch được bổ sung đúng số năng lượng đã bị tiêu hao. Dao động của mạch khi đó gọi là dao động điện từ duy trì, có tần số vẫn là tần số dao động riêng. Hệ dao động khi đó gọi là hệ tự dao động.


Bài tập 1

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1 Một mạch dao động gồm có một cuộn cảm có độ tự cảm L = 10-3 H và một tụ điện có điện dung điều chỉnh được trong khoảng từ 4pF đến 400pF (1pF=10-12F). Mạch này có thể có những tần số riêng như thế nào?

Bài 2 Một cuộn dây có điện trở không đáng kể mắc với một tụ điện có điện dung 0,5μF thành một mạch dao động. Hệ số tự cảm của cuộn dây phải bằng bao nhiêu để tần số riêng của mạch dao động có giá trị sau đây:

a. 440Hz (âm).

b. 90Mhz (sóng vô tuyến).

Bài 3 Một mạch dao động gồm cuộn dây L và tụ điện C. Nếu dùng tụ C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 60kHz, nếu dùng tụ C2 thì tần số dao động riêng là 80kHz. Hỏi tần số dao động riêng của mạch là bao nhiêu nếu:

a. Hai tụ C1 và C2 mắc song song.

b. Hai tụ C1 và C2 mắc nối tiếp.

Bài 4 Mạch dao động LC có cường độ dòng điện cực đại I0=10mA, điện tích cực đại của tụ điện là Q0 = 4.10-8 C.

a. Tính tần số dao động trong mạch.

b. Tính hệ số tự cảm của cuộn dây, biết điện dung của tụ điện C=800pF

Bài 5 Mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kì riêng T=10-4s, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ U0=10V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là I0=0,02A. Tính điện dung của tụ điện và hệ số tự cảm của cuộn dây.

Bài 6 Tại thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây trong một mạch dao động có độ lớn là 0,1A thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện của mạch là 3V. Tần số dao động riêng của mạch là 1000Hz. Tính các giá trị cực đại của điện tích trên tụ điện, hiệu điện thế hai đầu cuộn dây và cường độ dòng điện qua cuộn dây, biết điện dung của tụ điện 10mF.

Bài 7 Cho mạch dao động điện từ LC

1. Thiết lập phương trình dao động điện từ điều hòa trong mạch.

2. Cho điện tích cực đại trên tụ điện Q0=2.10-6 (C), điện dung C = 4mF, hệ số tự cảm L=0,9mH

 a. Xác định tần số dao động riêng của mạch.

 b. Tính năng lượng của mạch dao động đó

Bài 8 Trong một mạch dao động điện LC, điện tích của tụ điện biến thiên theo quy luật q=2,5.10-6cos(2.103pt) (C)

a. Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời trong mạch.

b. Tính năng lượng điện  từ và tần số dao động của mạch. Tính độ tự cảm của cuộn dây biết điện dung của tụ là 0,25mF


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Đề kiểm tra - Bài tập về mạch dao động LC (dạng 1) - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.