Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 3:37:57 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng
Bài 4. Bài tập Hợp kim của Fe
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

Bài 4. BÀI TẬP - MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA SẮT

Thực hành bài tập trắc nghiệm về cách tính khối lượng ,cách xác định kim loại , phản ứng hóa học thể tích của dung dịch,….trong bài một số hợp chất của Sắt

Bài tập 1

Câu 1.Viết phương trình  hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau:


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Cho sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi được tinh thể FeSO4.7H2O co khối lượng 55,6 gam. Thể tích khí H2 (dktc) được giải phóng là:
          A. 8,19 lít.                        B. 7,33.                        C. 4,48 lít.                       D. 6,23 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4, sau một tời gian lấy đinh sắt ra sấy khô cân nặng 4,2857 gam, khối lượng  sắt tham gia phản ứng là
          A. 1,9990 gam.                  B. 1,9999 gam.                C. 0,3999 gam.                    D. 2,1000 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3. Trong hỗn hợp A mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng hỗn hợp A là:
               A.
231 g.                            B. 232 gam.                      C. 233 gam.                       D. 234 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là:
      A. 15 gam.                        B. 20 gam.                        C. 25 gam.                       D. 30 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Nêu các phản ứng xảy ra trong lò cao.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Một  loại quặng sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong dung dịch HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 thấy có kết tủa trắng không tan trong axit mạnh. Loại quặng đó là:
          A. Xiderit.                        B. hematit.                    C. manhetit.                 D. pirit sắt.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4,Fe2O3 đến thành Fe cần vừa đủ 2,24 lít khí CO (đktc). Khối lượng Fe thu được là:
         A. 15 gam.                       B. 16 gam.                   C. 17 gam.                     D. 18 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Nung một mẫu thép thường có khối lượng 10 gam trong oxi dư thu được 0,1568 lít khí CO2 (đktc). Thành phần % theo khối lượng của Cacbon trong mẫu thép đó là:
         A. 0,82%.                         B. 0,84%.                       C. 0,85%.                     D. 0,86%.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Cần bao nhiêu tấn quạng manhetit chứa 80% Fe3O4 để sản xuất 800 tấn gang có hàm lượng sắt là 95%.Biết rằng trong quá trình sản xuất lượng sắt bị hao hụt 1%.
           A. 1325,16 tấn.    B. 1328,15 tấn.              C. 1235,14 tấn             D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Bài tập về Hợp kim của sắt - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.