Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/19/2019 9:31:50 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 7. Sắt và Một số kim loại quan trọng
Bài 6. Bài tập Crom và hợp chất Cr
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

Bài 6. BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

CROM VÀ HỢP CHẤT CỦA CROM

Thực hành bài tập trắc nghiệm về cách tính khối lượng ,cách xác định kim loại , phản ứng hóa học thể tích của dung dịch,….trong bài Crom và hợp chất của Crom

Bài tập 1

Câu 1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển hóa sau:


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Cấu hình electron của ion Cr 3+ là:
       A. [Ar]3d5.                    B. [Ar]3d4.                   C. [Ar]3d3.                   D. [Ar]3d2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Các số oxi hóa đặc trưng của Crom là:
          A. +2+, +4, +6                B. +2+, +3, +6.                  C. +1, +2, +4, +6.            D. +3+, +4+, +6.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Viết công thức của một số muối trong đó nguyên tố crom:
     A. đóng vai trò cation.        
     B. có trong thành phần của anion.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Khi nung nóng 2mol natri đicromat ta thu được 48 gam oxi và 1 mol crom III oxit. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng và xét xem nat ri đicromat đ ã bị nhiệt phân hoàn toàn chưa?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6.  Hai kim loại bền trong không khí và n  ước nhờ có lớp màng oxit rất mỏng bảo vệ là:
         A. Fe và Al.                  B. Fe và Cr.                      C. Al và Mg.             D. Al và Cr.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hoá giữa các hợp chất của crom:
            
Các chất X, Y, Z, T theo thứ tự là:

        A. KCrO2; K2CrO4; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.                   B. K2CrO4; KCrO2; K2Cr2O7; Cr2(SO4)3.
      C. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; CrSO4.                         D. KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3  m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng Hoàn toàn thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là (cho O = 16, Al = 27, Cr = 52).
           A. 4,48.                        B. 7,84.                         C. 10,08.                       D. 3,36.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - BT về Crom và hợp chất của Crom - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: