Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/19/2019 9:57:48 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 4. Polime và Vật liệu Polime
Bài 3. Bài tập áp dụng
Số phần: 2 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI 3. BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Thực hành bài tập trắc nghiệm về công thức cấu tạo, tính chất hóa học, cách phân biệt các chất,…  trong bài Polime

Bài tập 1

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng:
   A. Polime là hơp chất do nhiều phân tử monome hợp thành;
   B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn ;
   C. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp;

   D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Chọn phát biểu đúng:
  A. Monome là những phân tử nhỏ tham gia phản ứng tạo thành polime;
  B. Monome là một mắc xích trong phân tử polime;
  C. Monome tham gia phản ứng trùng hợp phải có liên kết bội;

  D. Các hợp chất có hai nhóm chức hoặc có liên kết bội được gọi là monome.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Hệ số polime hoá là gì ? Vì sao phải dùng hệ số polime hoá trung bình. Tính hệ số polime hoá của PE, PVC, và xenlulozơ biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là:  420.000;  250.000; 1.620.000.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Phân tử khối trung bình của poli(hexametylen adipamit) để chế tạo tơ nilon - 6,6 là 30.000 của cao su tự nhiên là 105.000. Hãy tính số mắc xích (n) trung bình của mỗi loại polime trên.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5.  Một loại cao su lưu hoá chứa 2%S. Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắc xích isopren có một dấu nối disunfua -S-S- , giả thiết rằng S đ ã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Điền vào ô trống ở cuối câu sau chữ "Đ" cho phát biểu đó đúng, chữ "S" nếu phát biểu đó sai.
   A. Các peptit đều có phản ứng màu biure;       
  B. Protein là polime;                                         
  C. Protein là hợp chất cao phân tử;                   
   D. Poliamit có chứa các liên kết peptit.              


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Nhóm các vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng là:
  A. Cao su, nilon 6,6, tơ nitron;  
 
B. Tơ axetat, nilon 6.6 ;

  C. Nilon-6,6, tơ lapsan, caproamot ; 
  D. Nilon -6,6, tơ lapsan, nilon - 6.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Để sản xuất tơ clorin, người ta clo hóa PVC bằng khí Cl2, polime thu được có tên là perclorovinyl chứa 66,7% Cl theo khối lượng.  Giả sử hệ số polime hóa n không thay đổi sau phản ứng.
  a) Hãy tính xem trung bình cứ mấy mắc xích -CH2-CHCl- thì có một mắc xích bị clo hóa ?
  b) Viết công thức cấu tạo một đọan phân tử perclorovinyl (tơ clorin).


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9 Câu 9. Thế nào là hợp chất polime? Có sự khác nhau gì giữa hai hợp chất có công thức như sau:

   -(-CH2-CH2-)n và CH3(CH2)58CH3?


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Polistiren  không tham gia phản ứng nào trong các phản ứng sau:     

     A. Depolime hóa;
     B. Tác dụng với Cl2/ánh sáng;
     C. Tác dụng với dung dịch NaOH;

     D. Tác dụng với Cl2 khi có mặt của bột Fe

Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.