Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 4:06:27 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 6. Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ và Nhôm
Bài 8. Bài tập cơ bản nhôm và hợp chất nhôm
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

Bài 8.  NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

BÀI TẬP CƠ BẢN

Thực hành bài tập trắc nghiệm về cách tính khối lượng ,cách xác định kim loại , phản ứng hóa học thể tích của dung dịch,….trong bài Nhôm

Bài tập 1

Câu 1. Viết phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hóa sau:


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Có hai lọ mất nhãn đựng dung dịch AlCl3 và dung dịch NaOH được đánh dấu ngẫu nhiên  là X, và Y. Không dùng thêm thuốc thử, lấy mẫu của X rót từ từ vào mẫu của Y ta thấy lúc đầu có kết tủa trắng xuất hiện, lượng kết tủa tăng dần sau đó giảm dần cho đến khi trong suốt. Kết luận nào sau đây là đúng:
A. Nếu lấy mẫu của Y rót từ từ vào mẫu của X thì lúc đầu không có kết tủa, sau đó xuất hiện kết tủa và lượng kết tủa tăng dần cho đến khi không thay đổi.
B. X là lọ đựng dung dịch NaOH Y là lọ đựng dung dịch AlCl3.
C. X là lọ đựng dung dịch AlCl3, Y là lọ dung dịch NaOH
D. Cả A và B đều đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng:
         A. Nhôm là kim loại lưỡng tính.                      B. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính.
       C. Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính.                     D. Al2O3 là oxit bazơ.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Chất nào sau đây là không lưỡng tính:
         A. Al(OH)3.                   B. NaHCO3.                  C. ZnSO4.                  D. Al2O3.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Cho m gam hỗn hợp Mg-Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8.96 lít H2 (đktc). Cho m gam hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì chỉ thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là:
     A. 8,8 gam.                      B. 7,8 gam.                       C. 5,1 gam.                      D. 8 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Cho 100 ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành đem nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55 gam. Nồng độ mol/ lít của dung dịch NaOH ban đấu là:
     A.
0,75M và 1,75M.                 B. 1,75M.                  C. 0,75M.                    D. 2,5M.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Có 4 mẫu bột kim loại là Na, Ca, Al và Fe. Chỉ dùng nước làm thuốc thử thì số kim loại có thể nhận biết được tối đa là bao nhiêu?
     A. 1.                          B. 2.                  C. 3.                       D. 4.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Điện phân  Al2O3 nóng chảy với cường độ dòng điện 9,65 A trong thời gian 3000 giây thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất của quá trình điện phân là:
     A. 60%.                       B. 70%.                           C. 80%.                        D. 90%.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Bài tập cơ bản nhôm và hợp chất của nhôm - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: