Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 8:31:55 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 2 - Cacbohidrat
Bài 4. Bài tập áp dụng
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI 4. BÀI TẬP ÁP DỤNG SACCAROZƠ

Thực hành bài tập trắc nghiệm về công thức cấu tạo, tính chất hóa học, cách phân biệt các chất,…  trong bài  Saccarozo

Bài tập 1

Câu 1. Để phân biệt dung dịch các hoá chất riêng biệt là saccarozơ, mantozơ, etanol và fomanđêhit, người ta có thể dùng một trong các hoá chất nào sau đây:

  A. Cu(OH)2/OH-.                       B. AgNO3/NH3.                       C. H2/Ni.                         D. Vôi sữa


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra (nếu có) giữa saccarozơ với Cu(OH)2 (ở nhiệt độ thường và đun nóng); với dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nhẹ) và với dung dịch H2SO4  (loãng, đun nhẹ)
Cũng câu hỏi như trên nhưng thay saccarozơ bằng mantozơ


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

 Câu 3. Phân biệt dung dịch các hoá chất trong mỗi dãy sau bằng phương pháp hoá học:
          
a) Saccarozơ, glucozơ, glixerol
          
b) Saccarozơ, mantozơ, anđêhit axetic

          
c) Saccarozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4-Thuỷ phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc với dung dịch thu được.Tính khôi lượng Ag kết tủa.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Động tác sục khí CO2 vào dung dịch “chè hai” khi chế biến đường mía của người thợ nấu đường thủ công diễn ra  như thế nào ?
A.   
Đun cho bã mía cháy nhanh.

      B.    Dùng gáo múc nước chè hai dội từ cao xuống,  từ chảo này qua chảo kia trong làn khói bếp lò mù mịt

      C.    Dùng gáo khuấy nước chè hai.

      D.    Đưa nước chè lên thùng lọc.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Một gluxit A không có tính khử có phân tử khối 342. Để tráng một cái gương hết 10,8 gam Ag người ta phải thuỷ phân  hết 8,55 gam gluxit A rồi cho sản phẩm thuỷ phân phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 đun nhẹ.Vậy gluxit A là:
A.
mantozơ.                B. fructozơ                               C. sorbitol.                          D. saccarozơ.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Bài tập áp dụng Saccarozơ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.