Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 3:25:27 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 2 - Cacbohidrat
Bài 2. Bài tập áp dụng
Số phần: 1 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI 2. BÀI TẬP GLUCOZƠ

Thực hành bài tập trắc nghiệm về công thức cấu tạo, tính chất hóa học, cách phân biệt các chất,…  trong bài  Glucozo

Bài tập 1

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng:
       
A.
Glucozơ và frutozơ là đồng phân cấu tạo của nhau.
       
B. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.
       
C. Trong dung dịch glucozơ tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở.
       
D. Metyl -glucozit không thể chuyển sang dạng mạch hở.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Cho các dung dịch glucozơ, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào trong các thuốc thử sau có thể dùng để nhận biết được tất cả dung dịch đó:
     
A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.              B. [Ag(NH3)2]OH.             C. Na kim loại.          D. Nước brom..


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Hãy viết phương trình phản ứng hoá học các phản ứng sau (nếu có)
         a. Glucozơ tác dụng với nước brom.
         b. Fructozơ   +   H2  
         c. Fructozơ    + [Ag(NH3)2]OH
         d. Glucozơ    +  [Ag(NH3)2]OH   


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Cho 200 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 10,8 gam Ag. Tính nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Đun nóng dung dịch chứa 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3 dư trong NH3  thấy  Ag tách ra.
Tính lượng Ag thu được và lượng AgNO3  cần dùng, biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Cho lên men 1 m3 nước rỉ đường glucozơ, sau đó chưng cất thu được 60 lít cồn 96o. Tính khối lượng glucozơ có trong nước rỉ đường glucozơ trên, biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic ở 20oC bằng 0,789gam/ml và hiệu suất của quá trình lên men đạt 80%.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - BT áp dụng Glucozơ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.