Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 5:13:10 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa lớp 12
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương 3. Amin, Amino Axit và Protein
Bài 2. Bài tập áp dụng
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI 2. BÀI TẬP CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO AMIN

Thực hành bài tập trắc nghiệm về công thức cấu tạo, tính chất hóa học, cách phân biệt các chất,…  trong bài  Amin

Bài tập 1

Câu 1. Sự sắp xếp nào theo trật tự tăng dần tính bazơ của các hợp chất sau đây là đúng:
           A.
C2H5-NH2  < (C2H5)2NH  < NH3 < C6H5-NH2.
          
B.
C2H5)2NH <  NH3 < C6H5-NH2 < C2H5-NH2.  
           C.
C6H5-NH2 ­ < NH3  < C2H5-NH2  < (C2H5)2NH. 
          
D.
NH3  < C2H5-NH2  < (C2H5)2NH  <  C6H5-NH2.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Đốt cháy hoà toàn 5,9 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được 6,72 lít khí CO2(đktc) 1,12 lít khí N2 và 8,1 gam H2O . Công thức của X là:
          A. C3H8O.            B. C3H5NO2.                C. C3H9N.               D. 3H7N.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Khái niệm “bậc” của amin khác với khái niệm “bậc” của rượu và dẫn xuất halogen như thế nào? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các đồng phân, chỉ rõ bậc của các amin có cùng công thức phân tử  như sau:
          a. C3H9N;              b. C5H13N.              C. C7H9N ( có vòng benzen).


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4.
a. Vì sao amin dễ tan trong nước hơn so với dẫn xuất halogen có cùng số nguyên tử C trong phân tử.
b. Vì sao benzylamin C6H5-CH2 -NH2 tan vô hạn trong nước và làm xanh quỳ tím còn anilin thì hoà tan kém và không làm đổi màu giấy quỳ tím.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Trình bày cách tách riêng  mỗi chất khỏi hỗn hơp sau đây:
         
a. Hỗn hợp khí: CH4 và CH3-NH2
         
b. Hỗn hợp lỏng: C6H6,  C6H5-OH và C6H5-NH2


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Trình bày phương pháp hoá học phân biệt các dung dịch của các chất trong từng dãy sau:
            a. C2H5-NH2, C6H5-NH2, HO-CH2-(CHOH)4-CHO, HO-CH2-CHOH-CH2-OH.
           
b. CH3NH2, C6H5OH, CH3COOH, CH3CHO.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Hãy tìm phương pháp hoá học để giải quyết hai vấn đề sau:
            a. Rửa lọ đựng anilin.
           
b. Khử mùi tanh của cá khi nấu canh cá hay kho cá. Biết rằng mùi tanh của cá là hỗn hợp nhiều amin và các chất khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Khi chưng cất nhựa than đá người ta thu được một phân đoạn chứa phenol và anilin hoà tan trong ankyl benzen( dung dịchA). Sục khí hidro clorua vào 100ml dung dịch A thì thu được 1,295 gam kết tủa. Nhỏ từ từ nước brom vào 100 ml dung dịch Avà lắc kĩ cho đến khi ngừng tạo kết tủa trắng thì hết 300 gam dung dịch brom 3,2 %. Tính nồng độ mol của phenol và anilin trong dung dịch A.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu  9.
a. Tính khối lượng anilin thu được khi khử 246 gam nitro benzen. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.
b. Cũng bằng phản ứng khử và cũng với hiệu suất phản ứng như trên hãy tính khối lượng nitrobezen cần dùng để điều chế được 186 gam anilin.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Một muối A có công thức phân tử C3H10O3N2. Lấy 14,62 gam A cho phản ứng với 150 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi và chất rắn.
+ Trong phần hơi có một chất hữu cơ B (bậc I).
+ Trong chất rắn chỉ là các hợp chất vô cơ.
a. Hãy xác  định công thức cấu tạo của A và B.
b. Tính tổng khối lượng của hai chất rắn vô cơ.

                              (Đề thi TSĐH- 2000)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Bài tập áp dụng Amin - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: