Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Anh văn 12
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 10/20/2020 12:29:12 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Anh văn lớp 12
Các bạn click chọn bài học để xem chi tiết.

Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang anh van 12

HỆ THỐNG BÀI GIẢNG ANH VĂN 12 CADASA
Trình bày: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến
Số lượng: 3
Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề “HOME LIFE
C. Writing & Speaking:
Sử dụng các từ và cụm từ mới vào việc thực hành kĩ năng nói và viết.
D. Grammar & Practices:
+
ngữ âm: cách phát âm âm cuối –s/-es sau các danh từ số nhiều và động từ chia ở ngôi thứ ba số ít, thì hiện tại.
+ ngữ pháp:
ôn luyện cách dùng các thì Hiện Tại, Hiện Tại Hoàn Thành, và Quá Khứ Đơn.

Chi tiết
Trình bày: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến
Số lượng: 3
Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề “CULTURAL DIVERSITY
C. Writing & Speaking:
Sử dụng các từ và cụm từ liên quan đến đa dạng văn hóa vào việc thực hành kĩ năng nói và viết.
D. Grammar & Practices:

-
Ngữ âm: Phát âm âm đuôi –ed sau các động từ ở dạng quá khứ đơn và quá khứ phân từ.
-
Ngữ pháp: ôn tập về thì của động từ.

Chi tiết
Trình bày: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến
Số lượng: 3
Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề “WAYS OF SOLIALISING”
C. Writing & Speaking:
Sử dụng các từ và cụm từ liên quan về sự giao tiếp bằng lời và không bằng lời vào việc thực hành kĩ năng nói và viết.
D. Grammar & Practices:

- Ngữ âm: dấu nhấn ở các từ có 2 âm tiết.
- Ngữ pháp: câu tường thuật.

Chi tiết
Trình bày: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến
Số lượng: 3
Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề “SCHOOL EDUCATION SYSTEM ”.
C. Writing & Speaking:
Sử dụng các từ và cụm từ liên quan về SCHOOL EDUCATION SYSTEM vào việc thực hành kĩ năng nói và viết.
D. Grammar & Practices:

-
Ngữ âm: dấu nhấn ở các từ có 3 âm tiết.
-
Ngữ pháp: dạng bị động.

Chi tiết
Trình bày: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến
Số lượng: 3
Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề “HIGHER EDUCATION”.
C. Writing & Speaking:
Sử dụng các từ và cụm từ liên quan về HIGHER EDUCATION vào việc thực hành kĩ năng nói và viết.
D. Grammar & Practices:

-
Ngữ âm: dấu nhấn ở các từ có hơn 3 âm tiết.
-
Ngữ pháp: câu điều kiện.

Chi tiết
Trình bày: Thạc sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến
Số lượng: 3
Giới thiệu:

A. Reading & Vocabulary: Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu theo chủ đề “FUTURE JOBS”.
C. Writing & Speaking:
Sử dụng các từ và cụm từ liên quan về “FUTURE JOBSvào việc thực hành kĩ năng nói và viết.
D. Grammar & Practices:

-
Ngữ âm: các cách phát âm giới từ và liên từ.
-
Ngữ pháp: Mệnh đệ quan hệ.

Chi tiết
123
SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN