Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 11/22/2019 3:14:41 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương V. Hidrocacbon no
Bài 3. XicloAnkan & Bài tập
Số phần: 3 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

BÀI 3

XICLOANKAN & BÀI TẬP

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

NỘI DUNG BÀI HỌC: Gồm 2 phần

A. Xicloankan

- Công thức chung (CnH2n với  n ≥ 3), đồng đẳng, đồng phân, tên gọi và đặc điểm cấu tạo phân tử của xicloankan.

_So sánh giữa ankan và xicloankan (cùng là hidrocacbon no nhưng xicloankan lại có một số tính chất khác ankan đó là phản ứng cộng mở vòng đối với xicloankan có vòng 3, 4 cạnh).

 B. Bài tập áp dụng:

- Viết các công thức phân tử và các đồng phân của xicloankan, gọi tên các công thức đó,

- Viết được các phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của xicloankan

CHƯƠNG 5. HIDROCACBON NO

Bài 3. XICLOANKAN VÀ BÀI TẬP

A. XICLOANKAN CnH2n  với  n ≥ 3

I. Cấu trúc, đồng phân, danh pháp

1. Cấu trúc

 Theo công thức phân tử tổng quát của mọi dãy đồng đẳng hydrocacbon là CnH2n+2-2k với k ≥ 0 là tổng số liên kết p và vòng.

Khi k = 1 ta có hai dãy đồng đẳng:

     - Dãy 1 vòng no hay monocycloalkan có công thức phân tử tổng quát C2H2n với n ≥ 3

     - Dãy mạch hở có một nối đôi là alken CnH2n  với n ≥ 2                                              

Xiclopropan có mạch cacbon hình tam giác đều nên 3 nguyên tử cacbon phải cùng nằm trong một mặt phẳng, các monocyloakan còn lại đều không đồng phẳng nghĩa là các nguyên tử cacbon không cùng ở trong 1 mặt phẳng.

 Các polyxicloankan có cấu tạo còn phức tạp hơn.

2. Đồng phân, danh pháp

a. Danh pháp

Theo IUPAC ta đọc tên xicloanlkan theo qui tắc:

Số chỉ vị trí-tên nhánh- tên mạch vòng + an

Đánh số thứ tự trên mạch vòng phải tuân theo “qui tắc số nhỏ” nghĩa là tổng số các chỉ số phải là số nhỏ nhất.

b. Đồng phân

- Phân tử có 4C trở lên thì xuất hiện đồng phân.

III. Tính chất

1. Lí tính: Các chất C3H6, C4H8 là những chất khí ở nhiệt độ thường, Từ C5H10 thì ở thệ lỏng hay rắn, tất cả đều không màu và không tan trong nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ như benzen, axeton…

2. Hóa tính

 a. Phản ứng cộng mở vòng của xiclopropan và xiclobutan:

Xiclobutan chỉ cộng hydro:

 b. Phản ứng thế: Phản ứng thế xảy ra tương tự như phản ứng thế của ankan

c. Phản ứng cháy (oxy hoá mãnh liệt) Tất cả xicloankan khi gặp đóm lử nhỏ đều bốc cháy, phản ứng toả nhiệt mạnh

IV. Điều chế và ứng dụng

1. Điều chế

- Chưng cất dầu thô: Cycloalkan là một trong ba thành phần chính của dầu thô, nên ta chỉ khai thác dầu thô rồi đem chưng cất phân đoạn trong nhà máy lọc dầu để tách riêng xicloankan.

- Reforming alkan: Dầu thô có hàm lượng xicloankan cao thì có giá trị kinh tế hơn do đó người ta reforming tức là sửa lại dạng mạch cacbon của các alkan thành dạng mạch vòng no tức là xicloankan

  2. Ứng dụng

Các xicloankan, ankan là thành phần chính của xăng dầu làm nhiên liệu cho các động cơ. Ngoài ra từ xicloankan ta còn điều chế thành các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.


Bài tập 1

Câu 1. Với công thức phân tử C4H8 có thể có bao nhiêu đồng phân


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Cho sơ đồ biến đổi:

Hãy gọi tên C3H6


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Đốt cháy một hydrocacbon X ta thu được 1,8 gam nước và 2,24 lít khí CO2 (đktc). Nếu X chỉ có hai đồng phân thì X là
A. C2H4             B. C3H6             C. C4H8             D. C5H10   


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Dãy các chất nào sau đây có thể làm mất màu dung dịch nước brom
A. C2H4, cyclopropan, acetylen, SO2       B. CO2, etylen, acetylen.
C. CO, CO2, SO2, cyclopropan.              D. C2H6, CH4, C2H4, C2H2


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5.

a. Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxiloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được.

b. Cũng hỏi như câu a. đối với alkan. Hàm lượng %C, H ở ankan CnH2n+2 sẽ biến đổi như thế nào khí


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Xicloankan và Bài tập - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: