Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/24/2020 11:14:40 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Bài 1. Giới hạn của dãy số
VĐ 4: Tính tổng vô hạn, tổng của cấp số nhân lùi vô hạn
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:


VĐ4: TÍNH TỔNG CỦA CẤP SỐ NHÂN LÙI VÔ HẠN, TỔNG VÔ HẠN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Cấp  số nhân (un) có công bội là q, với |q| < 1 được gọi là cấp số nhân lùi vô hạn.

Cho cấp số nhân lùi vô hạn (un) có công bội q, khi đó :

PP giải toán : Chứng minh dãy số tương ứng là một cấp số nhân lùi vô hạn (nếu bài toán chưa cho giả thiết này). Sau đó tính tổng bằng công thức :

                        

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Tính tổng S của cấp số nhân lùi vô hạn sau :

Bài 2. Tính tổng 

Bài 3. Tính 

Bài 4. Tính 

Bài 5. Tính 

Bài 6. 

Bài 7. Tính B=cosx+cos2x+cos3x+...+cosnx+...  

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Tính 

Bài 2.Tính các tổng sau:


Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.