Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 4:31:26 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Bài 2. Giới hạn của hàm số
VĐ 3: Tính giới hạn dạng vô định ¥/¥
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:


VĐ 3: TÍNH GIỚI HẠN DẠNG VÔ ĐỊNH ¥/¥

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  

  -Chia tử số và mẫu số cho  x với n là số mũ bậc cao nhất của biến số x (hay phân tích tử và mẫu chứa nhân tử xn rồi giản ước).

  -Nếu u(x) hay v(x) có chứa biến dưới dấu căn thức thì đưa xk ra ngoài dấu căn(với k là số mũ cao nhất của x trong dấu căn),trước khi chia tử số và mẫu số cho luỹ thừa của x.

II.  BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. 

Bài 2. 

Bài 3. 

Bài 4. 

Bài 5.

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1.

  

Bài 2. 

Bài 3. 


Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: