Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/23/2020 6:49:02 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Bài 1. Giới hạn của dãy số
VĐ 1: Tính giới hạn của dãy số chứa đa thức - phân thức
Số phần: 7 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:


VĐ1: TÍNH GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ CÓ ĐA THỨC- PHÂN THỨC

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Các giới hạn đặc biệt.

a;.

b;

c. limc=c (clà hằng số).

d. với k là số nguyên dương

e. .

*Nếu biểu thức có dạng phân thức, ta thường chia tử số và mẫu số cho nk,trong đó k là số mũ cao nhất của n(hoặc qvới q là số lớn nhất có luỹ thừa n)

*Nếu biểu thức không có dạng trên,tuỳ trường hợp có thể dùng các phép biến đổi sau:

    + Đặt thừa số chung để áp dụng định lí về giới hạn vô cực.

    + Nhân và chia cho biểu thức liên hợp để đưa về dạng phân thức,khi biểu thức chứa biến n dưới dấu căn.

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Tìm các giới hạn sau:

a. lim (-2n3 – 5n + 9)                        b. lim (8n – 3n3 + 1)

c. lim (6n4 – n + 1)                           d. lim (2 – 3n + 7n2)

Bài 2. Tìm các giới hạn sau:

a. lim(2n3+3n-1)

b.

c. 

d. lim (3n2 – 3n – 3)

Bài 3

a. Tính 

b. Tính 

c.Tính 

Bài 4

Bài 5   

Bài 6   

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

Bài 1. Tìm giới hạn 

Đs : 5/3

Bài 2. Tìm 

Đs : 2/3

Bài 3. Tìm 

Đs : 0

Bài 4. Tính 

Đs : -1

Bài 5: 

Bài 6: 

Bài 7: 

Bài 8. 


Phần kiểm tra đang được cập nhật. Mong các bạn thông cảm
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: