Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/31/2020 5:49:18 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
B2. Phép tịnh tiến (tiết 1)
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

BÀI . PHÉP TỊNH TIẾN (TIẾT 1)

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Định nghĩa:

2. Tính chất
+ Phép tịnh tiến là một phép dời hình => có đầy đủ tính chất của phép dời hình.
+ Phép tịnh tiến theo vecto chính là phép đồng nhất.
3. Biểu thức tọa độ

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP
B1. (B2-SGK) Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ . Xác định điểm D sao cho phép tịnh tiến theo vectơ  biến D thành A.
B2. (B4-SGK) Cho 2 đường thẳng a và b song song với nhau.Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến biến a thành b. Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế?
B3.Cho  đường  tròn  (O;  R), đường kính AB cố định và đường kính CD thay đổi. Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B cắt AC tại E, AD tại F. Tìm tập hợp trực tâm các tam giác CEF và DEF.
B4. Tìm ảnh của các điểm A(0;  2), B(1;  3), C(–3;  4) qua phép tịnh tiến vT trong các trườnghợp sau:

B5. Tìm toạ độ vectơ  sao cho phép tịnh tiến theo vecto  biến M thành M’ trong các trường hợp sau:
a .  M(-10; 1), M’ = (3; 8)                  b . M(-5; 2) , M’ = (4; -3)                       c . M(-1; 2), M’(4; 5)
d.  .  M(0; 0), M’ = (-3; 4)                  e . M(5; -2), M’ = (2; 6)                          f . M(2; 3), M’ = (4; -5)
B6. (B3-SGK) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vecto , hai điếm A(3;5) và B(-1;1) và đường thẳng d có phương trình x – 2y + 3 = 0.
a. Tìm tọa độ của các điểm A’, B’ theo thứ tự là ảnh của A, B qua phép tịnh tiến theo 
b. Tìm tọa độ của điểm C sao cho A là hình chiếu của C qua phép tịnh tiến theo 
c. Tìm phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo 
B7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho  . Tìm các ảnh của các hình sau qua phép tịnh tiến theo :
a. Các đường thẳng :  (d1) : x + 2y – 3 = 0
                                 (d2): 4x + 3y + 5 = 0
b. Các đường tròn: (C1) : (x – 3)2 + (y + 2)2 = 16
                             (C2):  x2 + y2 – 4x + 2y - 4 = 0
c. Parabol: (P) : y = 3x2.
III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ
Bài 1: Trong mặt phẳng Oxy. Tìm ảnh của M’ của điểm M(3; -2) qua phép tịnh tiến theo vecto .
Bài 2:  Tìm ảnh các điểm chỉ ra qua phép tịnh tiến theo vecto :

Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy cho phép biến hình f: M(x; y)  M’ = f(M) = (x + 1; y -2)
  a . Chứng minh rằng f là phép dời hình.
  b . Tìm ảnh của đường thẳng (D): x – 2y + 3 = 0
  c. Tìm ảnh của đường tròn (C ): (x + 3)2 + (y -1)2 = 2.
  d. Tìm ảnh của parabol (P): y2 = 4x
Bài 4. Hai bến xe A và B nằm trên hai phía của một con sông . Hai bờ sông biểu thị bằng hai đường thẳng song song . Người ta xây một cây cầu CD bắc qua sông vuông góc với hai bờ sông ( C nằm ở bờ có bến xe A) . Hỏi phải xây cầu ở vị trí nào để đoạn đường gấp khúc ACDB  là ngắn nhất?

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: