Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/25/2020 1:07:16 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương IV. Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 9. Phản ứng hữu cơ
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

BÀI 9. PHẢN ỨNG HỮU CƠ

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Nội dung bài học:

I. Phân loại phản ứng hoá hữu cơ

1. Phản ứng thế

2. Phản ứng cộng

3. Phản ứng tách

4. Phản ứng huỷ

II. Các kiểu phân cắt liên kết cộng hoá trị

III. Bài tập áp dụng

Dùng 6 CTPT tổng quát của hầu hết mọi hợp chất hữu cơ để viết phương trình phản ứng cháy sẽ cân bằng rất đơn giản, thậm chí không cần viết phương trình phản ứng cũng có thể rút ra những hệ quả quan trọng và hữu ích.


BÀI 9

Phản ứng hoá hữu cơ

I. Phân loại phản ứng hoá hữu cơ

Dựa vào cơ chế phản ứng biến đổi phân tử chất hữu cơ khi tham gia phản ứng thành các sản phẩm, ta chia phản ứng hữu cơ thành các loại sau đây:

1. Phản ứng thế

Một hoặc một nhóm nguyên tử ở phân tử chất hữu cơ bị thay thế bởi một hay một nhóm nguyên tử khác.

Áp dụng: Khi cho 9,2 gam R-OH tác dụng hoàn toàn với HBr dư ta thu được 3,6 gam H2O. Tính khối lượng R-Br thu được và xác định công thức cấu tạo của R-OH, biết R là gốc hydrocacbon

Bài giải

R-OH   +   H-Br    R-Br   +  H2O

0,2              0,2                       0,2          0,2 = 3,6: 18 ( mol)

Áp dụng hệ quả của định luật bảo toàn khối  lượng ta thấy ngay:9,2 gam R-OH đã thay 0,2 mol OH thành 0,2 mol Br nên:

    Khối lượng R-Br =  9,2 – 0,2.17  + 0,2.80 = 21,8 gam

     R-OH  = R + 17  = 9,2: 0,2  = 46 => R = CxHy-  = 29  = C2H5- nên công thức cấu tạo thu gọn của R-OH :  CH3-CH2-OH

2. Phản ứng cộng

Phân tử hợp chất hữu cơ hoá hợp thêm với các phân tử chất khác.

3. Phản ứng tách

Một vài nguyên tử hay nhóm nguyên tử bị tách khỏi phân tử hợp chất hữu cơ tạo ra các sản phẩm mới.

4. Phản ứng huỷ

Chất hữu cơ bị phân huỷ hoàn toàn không còn giữ được dạng mạch cacbon.

 Thí dụ:

- Phản ứng cháy:

 - Phản ứng nhiệt phân:           

Ngoài ra còn có các phản ứng trùng hợp, trùng ngưng, phản ứng cracking, reforming…

Nói chung các phản ứng hữu cơ cũng chỉ gồm hai loại chính là phản ứng oxy hoá khử (redox) và không oxy hoá khử (noredox).

II. Các kiểu phân cắt liên kết cộng hoá trị

1. Phân cắt đồng li

Cặp electron của liên kết s được cho hai nguyên tử đã tạo ra liên kết

2. Phân cắt dị li

Cặp electron của liên kết s lệch về phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn nên khi bị phân cắt nguyên tử có độ âm điện lớn sẽ lấy cả cặp electron đã góp chung trở thành anion tích điện âm, nguyên tử hay gốc hydrocacbon còn lại bị mất mất electron trở thành cation tích điện dương.

Với những hydrocacbon không tan trong nước như khí CH4 thì do tác dụng của ánh sáng, phân tử metan bị phân cắt dị li.    

3. Đặc tính chung của gốc carbo tự do (kí hiệu là  R*) và carbocation (R+) đều rất không bền nên có hoạt tính rất mạnh, thời gian tồn tại rất ngắn nên ta gọi chúng là những tiểu phân trung gian.


Bài tập 1

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit đơn chức cần vừa đủ V lít khí O2 (đktc) ta thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là
A. 11,2 lít.                     B. 6,72 lít.                     C. 8,96 lít.                     D. 4,48 lít.

(Câu 7- Đề thi TSĐH- Khối B- 2007)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam xăng (hỗn hợp nhiều hydrocacbon) bằng oxi của không khí (O2 chiếm 20% thể tích không khí) ta thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam H2O. Thể tích không khí (đktc) nhỏ nhất cần cho phản ứng cháy là
A. 78,4 lít.                         B. 70 lít.                       C. 56 lít.                        D. 84 lít. 

(Đề thi Cao Đẳng – khối A- 2007- mã đề 798- câu 6)


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Cho C2H4 tham gia phản ứng cộng với HBr ta thu được dẫn xuất brom X. Tỉ khối của X đối với C2H4 là d bằng
A. 6,714.             B. 3,857.            C. 3,893.          D. 2,892.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Phản ứng hữu cơ - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.