Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/29/2020 3:09:50 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật Lý lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG 3: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MT
Ôn tập kiểm tra 1 tiết, học kỳ 1
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de Toan
Đánh giá bài giảng:

ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG 3

I . BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một sợi dây bằng nhôm có điện trở 120W ở nhiệt độ 200C, điện trở của sợi dây đó ở 1790C là 204W. Điện trở suất của nhôm là:                      

A. 4,8.10-3K-1          B. 4,4.10-3K-1                                  C. 4,3.10-3K-1                                  D. 4,1.10-3K-1

Câu 2. Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số ỏT đ­ược đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia đ­ược nung nóng đến nhiệt độ 5000C, suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt khi đó là E = 6 (mV). Hệ số ỏT  khi đó là:

A. 1,25.10-4 (V/K)                       B. 12,5 (mV/K)                           C. 1,25 (mV/K)               D. 1,25(mV/K)

Câu 3. Một sợi dây đồng có điện trở 37Ω ở 500C. Điện trở của dây đó ở t0C là 43Ω. Biết α = 0,004K-1. Nhiệt độ t0C có giá trị:           

A. 250C                         B. 750C                         C. 900C                         D. 1000C

Câu 4. Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3, cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân là I = 1 (A). Cho AAg=108 (đvc), nAg= 1. Lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 16 phút 5 giây là:

A. 1,08 (mg).                 B. 1,08 (g).                                C. 0,54 (g).                    D. 1,08 (kg).

Câu 5. Khi hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U1 = 20mV thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I1 = 8mA, nhiệt độ dây tóc bóng đèn là t1 = 250 C. Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực bóng đèn là U2 = 240V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8A. Biết hệ số nhiệt điện trở = 4,2.10-3 K-1. Nhiệt độ t2 của dây tóc đèn khi sáng bình thường là:

A. 2600 (0C)                   B. 3649 (0C)                               C. 2644 (0K)                   D. 2917 (0C)

Câu 6. Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. Điện trở của bình điện phân là R= 2 (W). Hiệu điện thế đặt vào hai cực là U= 10 (V). Cho A= 108 và n=1. Khối lượng bạc bám vào cực âm sau 2 giờ là:

A. 40,3g                        B. 40,3 kg         C. 8,04 g           D. 8,04.10-2 kg

II. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1. Đòng có khối lượng riêng D = 9,8g/cm3, nguyên tử khối A = 64

a. Tính mật độ e tự do của đồn?

b. Một dây dẫn bằng đồng có tiết diện S = 0,5 mm2 dòng điện I = 1 A chạy qua. Tính vận tốc trung bình của các e tự do có trong dây dẫn chuyển động có hướng.

Cho rằng mỗi nguyên tử Đồng giải phóng 1 e tự do, số Avôgađrô NA=6,02.1023

Bài 2. Một vật kim loại được mạ Niken có diện tích S = 120cm2. Dòng điện chạy qua bình điện phân có cường độ I = 0,3 A và thời gian mạ là 5 giờ. Tính độ dày h của lớp Niken phủ đều trên mặt của vật được mạ. Biết Ni ken có: A = 58,7g/mol; n = 2; D = 8,8.103 Kg/m3.

Bài 3. Một bộ nguồn gồm 10 pin mắc thành hai dãy, mỗi dãy có số pin bằng nhau. Mỗi pin có suất điện động 3V, điện trở trong 1W. Một bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 có điện trở R = 12,5W được mắc vào hai cực của bộ nguồn nói trên. A-nôt của bình điện phân làm bằng bạc. Tính khối lượng bạc bám vào ca-tôt của bình trong thời gian 90 phút.

Bài 4. Điện phân dương cực tan một muối trong một bình điện phân có cực âm ban đầu nặng 20g. Sau 1h đầu, hiệu điện thế giữa hai cực là 10V thì cực âm nặng 25g. Sau 2h tiếp theo, hiệu điện thế giữa hai cực là 20V thì khối lượng của cực âm là bao nhiêu?

Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra - Ôn tập kiểm tra học kỳ 1 - Đề số 1
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: