Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Vật Lý Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 12/12/2019 3:39:43 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Vật Lý lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
CHƯƠNG 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
Ôn tập kiểm tra 1 tiết, giữa kỳ 2
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang chuyen de Toan
Đánh giá bài giảng:

ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG 5

Giáo viên: Thầy Dương Truyền Nhân

Câu 1. Phương cửa lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện không có đặc điểm nào sau đây?

a. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện.
b. Vuông góc với véc tơ cảm ứng từ.
c. Vuông góc với mặt phẳng chứa véc tơ cảm ứng từ và dòng điện.
d. Song song với các đường sức từ.

Câu 2. Một dây dẫn mang dòng điện có chiều từ trái sang phải nằm trong một từ trường có chiều từ dưới lên thì lực từ có chiều

a. Từ trái sang phải        
b. Từ trên xuống dưới  
c. Từ trong ra ngoài                  
d. Từ ngoài vào trong

Câu 3. Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với từ trường điều có độ lớn cảm ứng từ 0,8T. Dòng trong dây dẫn là 20A thì lực từ đó có độ lớn là

a. 19,2N                      b. 1920N                       c. 1,92N.           d. 0N

Câu 4. Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây?

  1. Vuông góc với dây dẫn.
  2. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.
  3. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn.
  4. Tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

Câu 5. Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn phụ thuộc

a. Chiều dài ống dây.                    b. Số vòng dây của ống.
c. Đường kính ống.                       d. Số vòng dây trên một mét chiều dài ống.

Câu 6. Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn 10A đặt trong chân không sinh ra một từ trường có độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn 50 cm.

a. 4.10-6T                       b. 2.10-7/5T                    c. 5.10-7T                       d. 3.10-7T

Câu 7. Một ống dài 50 cm có 1000 vòng dây mang một dòng điện 5A. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống là:

a. 8pmT                b. 4pmT                        c. 8 mT             d. 4mT

Câu 8. Trong một từ trường có chiều từ trong ra ngoài, một điện tích âm chuyển động theo phương ngang chiều từ trái sang phải. Nó chịu lực Laurentz có chiều

a. Từ dưới lên                  
b. Từ trên xuống dưới                 
c. Từ trong ra ngoài                     
d. Từ trái sang phải

Câu 9. Một electron bay vuông góc với các trường sức vào một từ trường đều độ lớn 100 mT thì chịu một lực laurentz có độ lớn 1,6.10-12 N. Vận tốc electron là

a. 109 m/s                    b. 108‑ m/s                    c. 1,6.106 m/s                    d. 1,6. 109 m/s

Câu 10. Một điện tích bay vào một từ trường đều với vận tốc 2.105 m/s thì chịu một lực Laurentz có độ lớn là 10 nN. Nếu điện tích đó giữa nguyên hướng và bay với vận tốc 5.105 m/s vào thì độ lớn lực Laurentz tác dụng lên điện tích là:

   a. 25 mN               b. 4 mN                c. 5mN               d. 10 mN

Câu 11. Từ thông qua một điện tích S không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?

a. Độ lớn cảm ứng từ                                                        b. Điện tích đang xét
c. Góc tạo bởi pháp tuyến và vec tơ cảm ứng từ                 d. Nhiệt độ môi trường

Câu 12. Cho vec tơ pháp tuyến của diện tích vuông góc với các đường sức từ thì khi độ lớn cảm ứng từ tăng 2 lần từ thông

a. Bằng 0                  b. Tăng 2 lần                 c. Tăng 4 lần                 d. Giảm 2 lần

Câu 13. 1 Vêbe bằng

a. 1 T.m2                   b. 1 T/m                       c. 1 T.m                       d. 1 T/m2

Câu 14. Dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

a. Sao cho từ trường cảm ứng có chiều chống lại sự biến thiên từ thông ban đầu qua mạch.
b. Hoàn toàn ngẫu nhiên
c. Sao cho từ trường cảm ứng luôn cùng chiều với từ trường ngoài.
d. Sao cho từ trường cảm ứng luôn ngược chiều với từ trường ngoài.

Câu 15. Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH đang có dòng điện với cường độ 5A chạy qua. Trong thời gian 0,1s dòng điện giảm đều về 0. Suất điện động tự cảm của ống dây có độ lớn là

a. 100V                 b. 1V                c. 0,1V                 d. 0,01V

Câu 16. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với

a. Độ lớn tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy
b. Độ lớn từ thông qua mạch.
c. Điện trở mạch.
d. Điện tích của mạch.

Câu 17. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

a. Sự biến thiên của chính cường độ điện trường trong mạch.
b. Sự chuyển động của nam châm với mạch.
c. Sự chuyển động của mạch với nam châm.
d. Sự biến thiên từ trường trái đất.

Câu 18. Một khung dây phẳng, diện tích  20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 (T). Người ta cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là

a. 4.10-4 (V)                       b. 4 (mV).                     c. 0,2 (mV)                    d. 3,46. 10-4 (V)

Câu 19. Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 10cm, đặt vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Cường độ dòng điện cảm ứng I = 2A, khung có điện trở 5W. Tốc độ biến thiên của từ trường bằng

a. 103 T/s              b. 105 T/s                      c. 102 T/s                      d. 104 T/s

Câu 20. Một ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang của ống là 10 (cm2) gồm 1000 vòng dây. Hệ số tự cảm của ống dây là

a. 6,28.10-2 (H)                  b. 2,51.10-2 (mH)                        c. 0,251 (H)                   d. 2,51 (mH)
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: