Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Toán Lớp 11
Giải Tích
Hình Học
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 1/26/2020 6:26:08 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Toán lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 5.000 Đồng
Chương 2. Tổ hợp & xác suất
Nhị thức Niu tơn
Số phần: 4 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang toan lop 12
Đánh giá bài giảng:

NHỊ THỨC NIUTON

Nội dung bài học:

1. Bài giảng

- Bài giảng bao gồm các nội dung:

  + Khai triển các đẳng thức

  + Công thức tổng quát của nhị thức Niuton

  - Một vài ví dụ và bài tập đề nghị.

2. Bài tập

Với 10 bài tập ví dụ minh hoạ và bài tập đề nghị cho các bài tập về dạng toán nhị thức Niuton. Tất cả được khái quát thành vấn đề cơ bản sau:

Vấn đề: Nhị thức Niuton.

***Khi học xong bài này, các bạn sẽ được nhắc lại cách khai triển các đẳng thức, công thức tổng quát nhị thức Niuton và phương pháp giải các bài tập khai triển nhị thức Niuton. Đây là những kiến thức cơ bản để học những kiến thức nâng cao về nhị thức Niuton trong luyện thi đại học.


I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. Công thức nhị thức Newton

2. Tam giác Pa-xcan

Tam giác Pa-xcan được lập theo quy luật sau:

– Đỉnh được ghi số 1. Tiếp theo là hàng thứ nhất ghi hai số 1.

– Nếu biết hàng thứ n (n  1) thì hàng thứ n + 1 tiếp theo được thiết lập bằng cách cộng hai số liên tiếp của hàng thứ n rồi viết kết quả xuống hàng dưới ở vị trí giữa hai số này. Sau đó viết số 1 ở đầu và cuối hàng.

 

II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1. Tính hệ số của x12y13 trong khai triển (x + y)25.

Bài 2. Tính hệ số x3 trong khai triển (3x – 4)5.

Bài 3. (SGK/67)

Tìm hệ số của x101.y99 trong khai triển (2x – 3y)200.

Bài 4. (SGK/67)

Tính hệ số của x5y8 trong khai triển (x + y)13.

Bài 5.(SGK/67)

Tính hệ số của x7 trong khai triển (1+ x)11.

Bài 6.(SGK/67)

Tính hệ số của x9 trong khai triển (2 – x)19.

Bài 7.(SGK/67)

Khai triển (3x + 1)10cho tới x3.

Bài 8. Tìm hệ số của x7 trong khai triển (3 – 2x)15

Bài 9. Tìm hệ số của x25y10 trong khai triển của (x3 + xy)15.


Mời bạn nhấn vào link dưới đây để làm bài kiểm tra:

Bài kiểm tra Nhị thức Niu-tơn - Đề số 1
Bài kiểm tra Nhị thức Niu-tơn - Đề số 2
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: