Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Địa lý Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 5/21/2019 6:37:30 PM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Địa lý lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : Bài học miễn phí
PHẦN A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GiỚI
Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
Số phần: Bài học chưa được cập nhật
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang sinh hoc 12
Hiện tại môn Địa lý chưa có video bài giảng.
Mời các bạn tham khảo tài liệu trước!

BÀI 3
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU

I. Dân số
1. Bùng nổ dân số

- Dân số thế giới tăng nhanh, nhất là nửa sau thế kỷ XX.
- Dân số bùng nổ hiện nay chủ yếu ở các nước đang phát triển: (chiếm 80% dân số và 95% số dân gia tăng hàng năm của thế giới).

- Dân số tăng nhanh gây sức ép nặng nề đối với tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế chất lượng cuộc sống.

2. Già hóa dân số
- Dân số thế giới có xu hướng già đi:
     + Tỉ lệ người < 15 tuổi giảm.
     + Tỉ lệ > 65 tuổi tăng.
- Hậu qủa của cơ cấu dân số già:

     + Thiếu lao động.
     + Chi phí phúc lợi cho người già tăng.

II. Môi trường
1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôzôn

- Lượng CO2 tăng =>
 hiệu ứng nhà kính tăng => nhiệt độ Trái đất tăng.
- Khí thải từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt  => mưa axit => tầng ôzôn mỏng và thủng.

2. Ô nhiễm môi trường nước ngọt, biển và đại dương
- Chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa xử lí
 đổ trực tiếp vào sông hồ => ô nhiễm => thiếu nước sạch.
- Chất thải công nghiệp chưa xử lí => đổ trực tiếp vào sông biển, đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu

=> môi trường biển chịu nhiều tổn thất.

3. Suy giảm đa dạng sinh học
- Khai thác thiên nhiên quá mức => sinh vật bị tuyệt chủng hoặc sắp tuyệt chủng => mất nhiều loài SV, gen di truyền, thực phẩm, thuốc, nguyên liệu sản xuất …

III. Một số vấn đề khác
Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố trở thành mối đe dọa trực tiếp tới ổn định hòa bình của thế giới.

Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.